7. februar 2024
Pressemelding: Vellykket emisjon

Banebrytende pasientovervåking inne til medisinsk CE godkjenning 

Helseteknologiselskapet Vitalthings AS i Trondheim fullførte nylig en emisjon på 41,6 millioner kroner. Interessen for emisjonen var stor, og målet for kapitalinnhentingen var 35 millioner kroner. 

Nylig fullførte Vitalthings sammen med DNV Imatis det innovative partnerskapet Autoskår, ledet av St. Olavs hospital. Malvik kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge var  følgevirksomheter. Fokus har vært kontaktløs pasientoppfølging, og verdens første kontaktløse pasientmonitor for kontinuerlig pasientoppfølging er nå utviklet. Helsepersonell ved St. Olavs hospital og flere kliniske miljø har hatt en aktiv rolle i prosjektet. 

Klinisk utprøving er fullført, og Vitalthings har tatt produktet Guardian M10 videre til søknad om Europeisk medisinsk CE godkjenning. Sentralt i utviklingen har vært egenutvikling av pust- og  pulsalgoritmer som muliggjør kontaktløs overvåkning med de krav til nøyaktighet og sikkerhet som stilles til medisinsk utstyr. Teknologien er også under tilpasning for institusjon og hjemmebruk, inkludert rombaserte løsninger, eksempelvis til akuttpsykiatri. 

Løsningen som er utviklet i Autoskår og som nå er fullført ved produktet Guardian M10 har stort potensial for økt pasientsikkerhet og mer effektiv drift. Dette produktet har jeg stor tro på.

Lars Erik Laugsand

Assisterende klinikksjef (Overlege), St. Olavs hospital

Vitalthings har tatt fram løsninger som allerede i dag gir stor nytte, blant annet innenfor  søvnoppfølging. Selskapets nye kontaktløse medisinske pasientmonitor har stort globalt potensiale.

Tore Stiles

Professor Emeritus i klinisk psykologi

Største investor i den gjennomførte emisjonen er Coperio Holding AS ved Tore Stiles. Stiles var gründer og hovedaksjonær i helseteknologiselskapet Checkware AS som nylig ble solgt til det danske programvareselskapet EG. Tore Stiles er også professor emeritus i klinisk psykologi  og har stor tro på kontaktløs monitorering av pasienter. 

Vi opplever i Vitalthings stor interesse for våre monitoreringsløsninger. Siden 2015 har vi  jobbet systematisk og i tett samarbeid med helsefaglige- og kliniske miljø for å ta fram  løsninger som muliggjør proaktiv oppfølging av personer som trenger ulike former for tilsyn,  uten bruk av kamera og sensorer på kroppen. Løsningene gir økt sikkerhet rundt  helsetilstand og potensial for bedre økonomisk drit. Tilgang til kontinuerlige data vil også  muliggjøre bruk av KI på flere nye områder. Interessen rundt Somnofy og vår nye medisinske monitoreringsløsning Guardian M10 er stor, både fra norske og utenlandske miljø. Vitalthings har nå 30 ansatte med bred erfaring, og alle jobber utelukkende med helseteknologi.

Bård Benum

CEO, Vitalthings

Faktaboks

Vitalthings ble etablert i 2017 av tre erfarne teknologigründere/-ledere (Ole Johan Ellingsen,  Alf-Egil Bogen og Bård Benum). Selskapet fokuserer på kontaktløs helseteknologi og  samarbeider tett med norske og globale helsefaglige kliniske og forskningsfaglige miljø. Organisasjonen teller 30 ansatte i Trondheim og Tønsberg og dekker hele verdikjeden fra  sensorteknologi, signalbehandling, KI, digitale tjenester samt helsefaglig klinisk og regulatorisk kompetanse. Selskapet har et velferdsteknologiprodukt i markedet, en digital nattevakt, og har nylig utviklet verdens første kontaktløse pasientmonitor for kontinuerlig oppfølging. Primærfokus i Vitalthings er B2B produkter og tjenester, men selskapet har i  tillegg lisensiert bort IP til et forbrukerfokusert selskap i USA. Ansatte eier 65% av aksjene i  selskapet.  

Kontaktpersoner

Ole Kristian F. Thu (Chief Medical Officer) okft@vitalthings.com
905 65 672

Bård Benum (CEO)
bb@vitalthings.com
481 64 670 

nb_NONO