BRUKSOMRÅDER

Vitalthings bidrar til å løse
samfunnskritiske oppgaver i helsesektoren

SYKEHUS

Kontaktløs måling av vitale parametere

Kontaktløs måling av vitale parametere muliggjør kontinuerlig overvåking av sårbare pasientgrupper i nye omgivelser.

Det bidrar til økt pasientsikkerhet og mer effektiv drift.

+

PSYKIATRI

Kontinuerlig trygghet døgnet rundt

Akuttpsykiatriske pasienter har særskilte behov og utfordringer, for eksempel søvnforstyrrelser, behov for rolige omgivelser, nedsatt fysisk helse og redusert evne til å samarbeide rundt måling av blant annet vitale parametere.

Vår teknologi legger til rette for å imøtekomme disse behovene, noe som gir økt trygghet for både pasienter og ansatte.

+

RUSOMSORG

Unik innsikt gir effektiv behandling

Mange pasienter i rusomsorgen sliter med dårlig døgnrytme og nattesøvn. Her er Vitalthings Somnofy blitt tatt i bruk for å få bedre oversikt over pasientens tilstand gjennom hele døgnet.

Med økt innsikt får den som behandler et verktøy som gjør det lettere å involvere pasienten i arbeidet med å finne riktig døgnrytme og nedtrappe medikamenter.

+

HJEMMETJENESTE

Oppfølging der behovet er størst

Med kontinuerlig tilsyn av de hjemmeboende er det mulig å bruke ressursene mer effektivt ved å intensivere oppfølging der behovet er størst. Dette fører til bedre omsorg – med færre besøk. 

Lav teknisk forståelse fører til at mange ikke kan bruke løsninger for selvrapportering. Med Vitalthings Somnofy samles og rapporteres data automatisk og kontaktløst mens personen sover. 

+

SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIG

Tryggere og enklere nattevakt med digitalt tilsyn 

I løpet av en nattevakt sjekkes beboerne fysisk to til fire ganger. Vitalthings Somnofy gir mulighet for digitalt tilsyn med monitorering av nøkkelparametere gjennom natten. Helsepersonell kan varsles, for eksempel dersom en beboer er urolig eller ute av sengen. Uten bruk av kamera ivaretas både beboernes privatliv og personvern.

+

FORSKNING

Nøyaktig søvnanalyse med Vitalthings

Flere forskningsprosjekter har vist at Vitalthings Somnofy måler søvn på en uforstyrrende og svært nøyaktig måte. Somnofy er validert mot gullstandarden Polysomnografi.

+
nb_NONO