HJEMMETJENESTE

Bruk tiden på de som trenger det mest

Med kontinuerlig digitalt tilsyn og gode varslingssystemer får hjemmetjenesten langt bedre oversikt. Det vil effektivisere arbeidshverdagen og gi økt trygghet til de som bor hjemme.

Økt behov med begrensede ressurser

En stadig voksende del av befolkningen blir eldre og det er viktig å legge tilrette for at flere kan bo trygt og komfortabelt hjemme.

Så hvordan skal vi greie å gi dem den omsorgen og oppfølgingen de fortjener?

Tryggere hjemme
med målrettet omsorg

Ved bruk av Vitalthings Somnofy får hjemmetjenesten tilgang på nyttig informasjon som kan bidra til god og individuelt tilpasset omsorg.

Vitalthings Somnofy måler ulike helse- og miljøparametere gjennom natten, og det genereres en rapport rundt dette. For eksempel kan uro være et tegn på smerte, og de ansatte har tilgang til en graf som viser uro enten forrige natt eller over en periode.

Ved å observere slike trender, kan man beslutte å undersøke om brukeren opplever smerter eller ubehag, og nattrapportene kan derfor være et godt dialogverktøy.

Flere fordeler med Vitalthings Somnofy

\

Kontinuerlig tilsyn

Den hjemmeboendes tilstand og utvikling følges kontinuerlig, uten behov for ressurskrevende fysiske besøk.

\

Effektiv ressursbruk

Hjemmetjenesten kan benytte ressursene der behovet er størst, samtidig som det beholdes en god oversikt over alle hjemmeboende brukere. 

\

Økt trygghet

Med økt innsikt og oversikt blir det mulighet for en tettere og mer målrettet oppfølging. Dette skaper trygghet.

\

Økt brukermedvirkning

Eldre hjemmeboende vil slippe forstyrrelser i nattesøvn og døgnrytme ved at uventede fysiske besøk unngås.

Gir økt trygghet og livskvalitet

Ved å integrere Vitalthings Somnofy i hjemmetjenesten, vil langt flere eldre kunne bo hjemme – lengre.

Med bedre oversikt og mulighet for rask og tett oppfølging vil hjemmeboende eldre få økt trygghet og bedre livskvalitet.

Vi tilbyr gjerne en demonstrasjon tilpasset ditt behov.

+
nb_NONO