HJEMMETJENESTE

Bruk tiden på de som trenger det mest

Med kontinuerlig digitalt tilsyn og gode varslingssystemer får hjemmetjenesten langt bedre oversikt. Det vil effektivisere arbeidshverdagen og gi økt trygghet til de som bor hjemme.

Økt behov med begrensede ressurser

En stadig voksende del av befolkningen blir eldre og det er viktig å legge tilrette for at flere kan bo trygt og komfortabelt hjemme.

Så hvordan skal vi greie å gi dem den omsorgen og oppfølgingen de fortjener?

Målrettet omsorg og rask respons gjennom avansert overvåkning

Ved bruk av Vitalthings Somnofy kan eldre trygt fortsette å bo hjemme, samtidig som hjemmetjenesten kan tilby mer intensiv omsorg til de som behøver det mest.

Effektive varslingssystemer, som er godt integrerte, gjør det mulig å handle raskt ved uforutsette situasjoner.

Somnofy fra Vitalthings måler blant annet gjennomsnittlig pustefrekvens gjennom natten. Endring i pustfrekvens kommer ofte i forkant av sykdom og en økende trend kan dermed fungere som en indikator for at hjemmeboende bør følges opp nærmere. Bruk av avanserte data muliggjør iverksetting av nødvendige korrektive tiltak.

Målrettet omsorg og rask respons gjennom avansert overvåkning

Ved bruk av Vitalthings Somnofy kan eldre trygt fortsette å bo hjemme, samtidig som hjemmetjenesten kan tilby mer intensiv omsorg til de som behøver det mest.

Effektive varslingssystemer, som er godt integrerte, gjør det mulig å handle raskt ved uforutsette situasjoner.

Somnofy fra Vitalthings måler blant annet gjennomsnittlig pustefrekvens gjennom natten. Endring i pustfrekvens kommer ofte i forkant av sykdom og en økende trend kan dermed fungere som en indikator for at hjemmeboende bør følges opp nærmere. Bruk av avanserte data muliggjør iverksetting av nødvendige korrektive tiltak.

Flere fordeler med Vitalthings Somnofy

Kontinuerlig tilsyn
Den hjemmeboendes tilstand og utvikling følges kontinuerlig, uten behov for ressurskrevende fysiske besøk.

Effektiv ressursbruk
Hjemmetjenesten kan benytte ressursene der behovet er størst, samtidig som det beholdes en god oversikt over alle hjemmeboende brukere. 

Økt trygghet
Med økt innsikt og oversikt blir det mulighet for en tettere og mer målrettet oppfølging. Dette skaper trygghet.

Økt brukermedvirkning
Eldre hjemmeboende vil slippe forstyrrelser i nattesøvn og døgnrytme ved at uventede fysiske besøk unngås.

Gir økt trygghet og livskvalitet

Ved å integrere Vitalthings Somnofy i hjemmetjenesten, vil langt flere eldre kunne bo hjemme – lengre.

Med bedre oversikt og mulighet for rask og tett oppfølging vil hjemmeboende eldre få økt trygghet og bedre livskvalitet.

Vi tilbyr gjerne en demonstrasjon tilpasset ditt behov.

nb_NONO