SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIG 

Økt trygghet for beboere, pårørende og helsearbeidere

Kontaktløs og kontinuerlig monitorering av tilstedeværelse, søvn, uro og støy gjør det mulig for helsepersonell å passe på beboere uten å forstyrre dem unødig om natten.

Somnofy bidrar med informasjon som gjør det lettere å fange opp forverring hos brukerne.

Volda kommune har implementert Vitalthings Somnofy for digitalt tilsyn av brukere på kommunens sykehjem og bemannede omsorgsboliger.

Som så mange andre kommuner i Norge, har vi et økende antall eldre og brukere med demens. I tillegg står vi i fare for å mangle helsepersonell, sier Karianne Sveen Orvik, koordinator for velferdsteknologi i Volda kommune.

– Denne teknologien bidrar til å forbedre livskvaliteten til våre mest sårbare innbyggere, samtidig som den avlaster våre ansatte, forteller Orvik.

+

Mange beboere føler seg urolige om natten

Tradisjonelt sjekker en nattevakt beboerne to til fire ganger i løpet av natten.

Dette kan føre til brå oppvåkninger som kan forstyrre søvnkvaliteten, som igjen kan påvirke generell helse og velvære.

Dette stiller helsearbeidere overfor utfordringen med å balansere behovet for tilsyn med beboerens behov for uforstyrret hvile – og privatliv.

Nye verktøy for helsepersonell

\

Sanntidsoversikt

Med Vitalthings Somnofy kan helsepersonell få et helhetlig bilde av samtlige beboeres tilstand i sanntid. Dette inkluderer informasjon om de er i sengen, om de sover eller er våkne.

\

Nattrapport

Hver morgen genererer Vitalthings Somnofy en automatisk nattrapport som fremhever betydelige endringer i pustefrekvens, uro/bevegelse, og total søvntid i forhold til gjennomsnittsverdiene. Denne rapporten gir verdifull innsikt som kan benyttes til å tilpasse omsorg og behandling individuelt.

\

Smarte varsler

Vitalthings Somnofy er designet for å være proaktiv. Den sender varsler ved uvanlige aktiviteter, som for eksempel om noen er ute av sengen eller er urolig. Dette gir helsepersonell muligheten til å handle raskt og effektivt.

\

Søvnanalyse

Søvn er avgjørende for god helse og velvære. Vitalthings Somnofy gir detaljert informasjon om beboernes søvnkvalitet, inkludert søvnfaser og faktorer i omgivelsene som kan påvirke søvnen.

Bedre ressursstyring

Vitalthings Somnofy er den digitale nattevakten som gir en omfattende oversikt over alle beboere døgnet rundt. Kontinuerlig overvåkning med varsler gir helsepersonell muligheten til å handle raskt ved eventuelle situasjoner, som når noen forlater sengen, har søvnvansker eller blir urolige. Dette gjør det mulig å målrette ressursene mot de som trenger det mest, samtidig som man opprettholder oversikt over alle beboerne.

Resultatet er en mer effektiv bruk av ressurser, samtidig som man unngår unødvendige forstyrrelser om natten. Dette gir beboerne bedre søvn og økt energi neste dag. Automatiserte rapporter gir helsepersonell en rask og grundig oversikt ved vaktskifter, og bidrar til en trygg og effektiv start på hver vakt.

Flere fordeler med Vitalthings Somnofy

\

Reduserte oppvåkninger

Med digitalt tilsyn er det redusert behov for fysiske tilsyn om natten.

\

Automatiske nattrapporter

Innsikt i beboernes søvn og pustetrend.

\

Tidlig varsling

Mulighet for rask respons på potensielle helseproblemer og uro.

\

Forbedret omsorg

Økt trygghet ved mulighet for å prioritere ressurser etter behov.

+

Ved å bruke nattrapporten aktivt og følge med på blant annet endringer i pustefrekvensen, har vi vært i stand til å avdekke og sette i gang med behandling tidlig ved infeksjoner.

Remi Andersen
Sykehjemslege, Ullernhjemmet

Ta kontakt for en uforpliktende demo

Vil du vite mer om fordelene med Vitalthings Somnofy? Vi gir deg gjerne en demo tilpasset ditt bruksområde.

+
nb_NONO