Publikasjoner
og valideringer

Vi er stolte av resultatene vi har oppnådd 

Søk i publikasjoner

Vår lidenskap og dedikasjon til å skape pålitelige og effektive løsninger i helse- og velferdsssektoren har ført til positive resultater på flere områder. Våre produkter og teknologier har vist seg å ha en direkte og positiv innvirkning på pasienters helse, behandlingskvalitet og resultatene som oppnås. Vi har fått anerkjennelse og validert våre produkters effektivitet gjennom en rekke publikasjoner, studier og valideringer utført av uavhengige instanser.

Nedenfor kan du utforske vår samling av publikasjoner og valideringer som bekrefter vår pålitelighet. Vi er stolte over å dele disse resultatene og vil fortsette å strebe etter å levere innovative løsninger som gjør en forskjell for brukere, helsepersonell og samfunnet som helhet.

Validering av Vitalthings Somnofy mot PSG.

Vitalthings Somnofy er en ny kontaktløs søvnassistent som overvåker vitale tegn fullstendig automatisk under søvn. Vitalthings Somnofy oppnår betydelig overenstemmelse med PSG i å klassifisere søvnstadier (Cohen’s κ = .63). Vitalthings Somnofy kan derfor betraktes som et gyldig verktøy for å videreutvikle søvnfeltet i spesifikke forskningsspørsmål og områder som tidligere har vært vanskelige å forske på.

Authors and Links
 • Ståle Toften, Ståle Pallesen, Maria Hrozanova, Frode Moen, Janne Grønli: “Validation of sleep stage classification using noncontact radar technology and machine learning (Somnofy®)”, available online 6 March 2020, epub ahead of print, Sleep Medicine. DOI: 10.1016/j.sleep.2020.02.022
 • Klikk her for å få tilgang til fulltekst-PDF.

Validering av kontaktløs langtidsmåling av pusterate med Vitalthings Somnofy.

Vi argumenterer for at pusterate er det viktigste vitale tegnet for å oppdage klinisk forverring. Målingene fra den radarbaserte søvnmonitoren Vitalthings Somnofy blir sammenlignet med respiratorisk indusert plethysmografi (RIP). Avvik i pusterate fra individuelle gjennomsnittsnivåer kan enkelt identifiseres med Vitalthings Somnofy.

Authors and Links
 • Toften S, Kjellstadli J, Thu O, Ellingsen O. Noncontact Longitudinal Respiratory Rate Measurements in Healthy Adults Using Radar-Based Sleep Monitor (Somnofy): Validation Study. JMIR Biomed Eng 2022;7(2):e36618. DOI: 10.2196/36618
 • Klikk her for å få tilgang til fulltekst-PDF.

Deteksjon av søvnapné-hendelser ved hjelp av kontaktløs radarteknologi, pulsoximetri og maskinlæring.

Pilotstudien inkluderte 14 deltakere og resulterte i en Cohen’s kappa-verdi på .81 for klassifisering av hendelse/ingen hendelse på sekundnivå, som er nesten perfekt enighet. For klassifisering av ingen hendelse/hypopné/apné og ingen hendelse/hypopné/obstruktiv apné/sentral apné/mikset apné, var Cohen’s kappa-verdien henholdsvis 0.43 (moderat enighet) og 0.36 (tilfredsstillende enighet). Alle deltakerne ble korrekt klassifisert med hensyn til alvorlighetsgraden av søvnapné. Resultatene indikerer at radarteknologi og pulsoximetri kan pålitelig gi informasjon på sekundnivå om hendelse/ingen hendelse, noe som kan være verdifullt for håndteringen av søvnapné.

Authors and Links

Kvantifisering av tenåringers søvnmønstre og kjønnsforskjeller i sosial jetlag ved hjelp av hjemmebasert søvnovervåking.

Kartlegging av søvnadferd i stor skala blant ungdomsskoleelever viser tydelige bevis på sosial jetlag – forskjellen mellom søvn på hverdagskvelder og helgekvelder. Gutter viser større sosial jetlag enn jenter. Den første studien noensinne med objektiv kontaktløs søvnovervåking av høy kvalitet (Somnofy) i kjente sovemiljøer i en slik stor skala.

Authors and Links

Assosiasjon mellom søvn hos unge toppidrettsutøvere og mental belastning og treningsbelastning ved hjelp av en prospektiv, observasjonsstudie.

Uforstyrrende, objektive søvnregistreringer med ny radar-teknologi ble innhentet, og subjektive daglige rapporter om mental belastning og treningsbelastning ble samlet inn. Rollen til subjektiv søvnkvalitet ble undersøkt for å identifisere om de gjensidige sammenhengene mellom søvn, mental belastning og treningsbelastning avhenger av om man var en god eller dårlig sover.

Authors and Links
 • Hrozanova, Maria & Klöckner, Christian & Sandbakk, Oyvind & Pallesen, Ståle & Moen, Frode (2020). Reciprocal Associations Between Sleep, Mental Strain, and Training Load in Junior Endurance Athletes and the Role of Poor Subjective Sleep Quality. Frontiers in Psychology. 11. 1-14. 10.3389/fpsyg.2020.545581.
 • Klikk her for å få tilgang til fulltekst-PDF..

Elitenivå sjakkspillere viser høye emosjonelle og kognitive stressbelastninger knyttet til prestasjonsutvikling.

Søvn er en viktig restitusjonsstrategi, tidligere knyttet til idrettsprestasjon. Hovedformålet med den nåværende studien var å undersøke sammenhengen mellom prestasjonsutvikling og objektivt målt søvn i et forsøk på 14 norske sjakkspillere over en periode på 120 påfølgende dager. Søvnmønstrene til sjakkspillerne med positiv prestasjonsutvikling var forskjellige fra spillerne med negativ utvikling.

Authors and Links
 • Moen, Frode & Olsen, Maja & Hrozanova, Maria (2020). Associations Between Sleep Patterns and Performance Development Among Norwegian Chess Players. Frontiers in Psychology. 11. 1855. 10.3389/fpsyg.2020.01855.
 • Klikk her for å få tilgang til fulltekst-PDF.

Påvirkningen av menstruasjonssyklusen på kvinners søvn har blitt undersøkt blant junior langdistanseløpere.

Forfatterne vurderte subjektiv søvnkvalitet, samt objektive søvnparametere, mental belastning, treningsbelastning og menstruasjonssyklusen hos junior langdistanseløpere over 61 påfølgende dager. Det primære målet var å undersøke kjønnsforskjeller i objektive søvnparametere, inkludert søvnstadiene, hos junior langdistanseløpere, med tanke på samspillet mellom mental belastning, treningsbelastning og subjektiv søvnkvalitet. Det sekundære målet var å sammenligne objektivt målt søvn under menstruasjonsblødning og i forskjellige faser av menstruasjonssyklusen hos naturlig menstruerende kvinnelige langdistanseløpere.

Authors and Links

Studien undersøkte sammenhengene mellom kvinnelige elite fotballspilleres opplevde utmattelse og deres søvn, og sammenhengene mellom spillernes søvn og fotballkamper.

Søvn ble overvåket med en uforstyrrende impulsradio ultrabredbånd Doppler radar (Somnofy). Opplevd utmattelse var basert på en selvrapporterings mobilapplikasjon som registrerte daglig opplevd utmattelse. Dyp og REM-søvn, og respirasjonsrate i non-REM-søvn, er viktige indikatorer på opplevd utmattelse hos kvinnelige elite fotballspillere. Søvnen blir forstyrret under kampnatten, sannsynligvis på grunn av den høye fysiske og mentale belastningen som oppleves under fotballkamper. Søvnen normaliseres i løpet av første og andre natt etter fotballkampene, sannsynligvis for å forhindre ytterligere negative konsekvenser for prestasjonen.

Authors and Links

One study investigated changes in blood serum proteome after 6 hours of sleep deprivation in healthy females.

Out of a total of 725 proteins identified in the human blood serum, 34 proteins were significantly differentially expressed after 6h of sleep deprivation at night. Acute sleep deprivation (in females) affects several known biological processes- and molecular function categories which are similarly changed through oxidative stress, immune suppression, neurodegenerative related disorders, and cancer.

Authors and Links
 • Bjørkum, A.A., Carrasco Duran, A., Frode, B. et al. Human blood serum proteome changes after 6 hours of sleep deprivation at night. Sleep Science Practice 5, 14 (2021). https://doi.org/10.1186/s41606-021-00066-2
 • Klikk her for å få tilgang til fulltekst-PDF.

Målingen av effekten

Målingen av effekten av kardiorespiratorisk form og trening på søvnparametere hos pasienter med hjerteinfarkt (masteroppgave) ble undersøkt ved bruk av Somnofy som en måling av objektiv søvn i deltakernes hjem. Kveldstrening økte innsovningstiden (SOL) signifikant sammenlignet med dagtidstrening.

Authors and Links
 • Haukås, I., Høydahl, L. (2023). The effect of cardiorespiratory fitness and exercise on sleep parameters in myocardial infarction patients. NTNU, Master’s thesis in Biology, physiology; Supervisor: Bjørn Munro Jenssen. Co-supervisor: Børge Moe and Ulrik Wisløff.
 • Klikk her for å få tilgang til fulltekst-PDF.

Les mer om forskning med teknologi fra Vitalthings

nb_NONO