Vitalthings Somnofy

Nøyaktig og kontaktløs sensorteknologi for overvåkning av helsedata

En digital nattevakt for sykehus, institusjoner, omsorgsboliger og hjemmetjenesten

Vitalthings Somnofy er verdens mest presise kontaktløse søvnmonitor. Den samler kontinuerlig inn helsedata mens personen ligger i sengen, og i løpet av natten måles tilstedeværelse, søvn og våkenhet samt uro gjennom natten. I tillegg måles individuell gjennomsnittlig pustefrekvens med svært høy nøyaktighet.

Økt pasientsikkerhet med Somnofy

\

Statusoversikt

Statusoversikten gir et helhetlig bilde av pasientens tilstand gjennom natten. Vitalthings Somnofy gir innsikt i pasientens posisjon i forhold til sengen, bevegelse, søvnstatus, våkenhet, og pustefrekvens.

\

Nattrapport

Hver morgen produseres en automatisk rapport som viser hvordan vitale parametre har vært siste natt sammenlignet med pasientens individuelle normal.

\

Varsler

Vitalthings Somnofy gir varsel om pasienten er ute av seng, er urolig, beveger seg mye, lager høy lyd og mye mer. Produktet er integrert med mange eksisterende varslingssystemer slik at alle varsler kommer på et sted.

\

Søvnkartlegging

Søvnanalysen inneholder blant annet søvn- og våkentid, søvnkvalitet og pasientens søvnfaser gjennom natten. Målingene av omgivelsene kan gi viktig informasjon om hva som kan gi bedre søvn.

Kontaktløs og mer pålitelig søvnmåling

Vitalthings Somnofy skiller seg ut ved å automatisk samle inn individuelle brukerdata kontinuerlig over tid. Dette muliggjør en grundig kartlegging av hva som er en «normal» situasjon for hver bruker.

For helsepersonell betyr dette raskere oppdagelse av indikasjoner på endringer, med mulighet for øyeblikkelig respons og tettere oppfølging.

Analyseresultatene er tilgjengelige på mobil, nettbrett eller web, slik at relevant informasjon er lett tilgjengelig for nødvendige tiltak.

Vitalthings Somnofy samler en rekke data

\

Pustefrekvens

Gjennomsnitt pr. natt for økt trygghet

\

Søvnfaser

Lett, dyp, REM, våken

\

Bevegelser

Uro eller ute av seng

\

Miljø

Lyd, lys, trykk, luftkvalitet- og fuktighet, temperatur

Nattevakt

Vitalthings Somnofy reduserer behovet for fysisk tilsyn

I seng/ikke i seng

Våken/sover

Vurdering av søvnkvalitet

Vurdering av uro/bevegelse

Pustefrekvens

2-4 ganger pr natt

2-4 ganger pr natt

Subjektiv loggføring

2-4 ganger pr natt

Sjeldent

Kontinuerlig

Kontinuerlig

Objektiv måling

Kontinuerlig

Kontinuerlig

Vitalthings Somnofy reduserer behovet for fysisk tilsyn

I seng/ikke i seng

Nattevakt: 2-4 ganger pr natt

Vitalthings: Kontinuerlig

Våken/sover

Nattevakt: 2-4 ganger pr natt

Vitalthings: Kontinuerlig

Vurdering av søvnkvalitet

Nattevakt: Subjektiv loggføring

Vitalthings: Objektiv måling

Vurdering av uro/bevegelse

Nattevakt: 2-4 ganger pr natt

Vitalthings: Kontinuerlig

Pustefrekvens

Nattevakt: Sjeldent

Vitalthings: Kontinuerlig

Digitalt tilsyn gir fordeler
for brukere og ansatte

Volda kommune har implementert Vitalthings Somnofy for digitalt tilsyn av brukere på kommunens sykehjem og bemannede omsorgsboliger. Det har resultert i bedre velvære blant brukerne og redusert stress blant personalet.

+

Resultatet av et tiår med forskning og utvikling

Vitalthings Somnofy er utviklet i nært samarbeid med universiteter og medisinske miljøer i Norge. I dag er vi brukt i flere store forskningsprosjekter.

+

Vitalthings Somnofy hjelper oss med å få en bedre oversikt over pasientens tilstand gjennom hele døgnet. Pasientene kan i samarbeid med de ansatte se på gode tiltak for å få en best mulig døgnrytme ved hjelp av Vitalthings Somnofy.

Håkon Blomstrøm
Avdelingsleder Blå Kors klinikk Lade

Ved å bruke nattrapporten aktivt og følge med på blant annet endringer i pustefrekvensen, har vi vært i stand til å avdekke og sette i gang med behandling tidlig ved infeksjoner.

Remi Andersen
Sykehjemslege Ullernhjemmet

Vitalthings Somnofy har muliggjort måling av søvn på en uforstyrrende og nøyaktig måte med samtidig store økonomiske besparelser.

Maria Hzozanova, MSC
PHD kandidat, NTNU

Vil du vite mer om Vitalthings Somnofy?

Vi presenterer gjerne løsningen for deg, og hjelper deg med å se hvordan din arbeidsplass kan ta i bruk kontaktløs søvnmonitorering.

nb_NONO