1. august 2023
Prosjekt Autoskår

AUTOSKÅR

En innovativ anskaffelse 

Gjennom et nært samarbeid mellom næringsliv og helsevesen skapes ny teknologi for å styrke pasientsikkerhet. Autoskår representerer en nyskapende anskaffelse og et innovativt partnerskap som omfatter St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og samarbeidskommuner, representert ved Malvik kommune.

Vitalthings ble valgt som foretrukket utviklingspartner for sensorteknologien, i samarbeid med DNV Imatis, som utvikler digitale løsninger for sanntidsinformasjon.

Et samarbeid med stor betydning

Mulighetene som ligger i bruk av avansert sensorteknologi er mange og i liten grad utnyttet i helsesektoren. En hovedutfordring har vært den betydelige tidsbruken det medfører å koble til dagens utstyr, som ofte innebærer en mengde kabler. Det er også en utfordring at pasientene opplever begrenset bevegelsesfrihet mens de er tilkoblet instrumentene. På samme måte har sengepostene behov for løsninger som muliggjør mer kontinuerlig overvåkning av sårbare pasientgrupper, i motsetning til dagens praksis som er preget av intervallbasert tilsyn. 

I tillegg må ansatte håndtere flere ulike datakilder samtidig for å danne et helhetlig bilde av pasientenes tilstand. I en hektisk arbeidshverdag medfører dette en høy kognitiv belastning for mange. Manuell dokumentasjon og manglende samhandling mellom systemer kan også påvirke kvaliteten på pasientbehandlingen.

Vitalthings kontaktløse pasientmonitor for måling av vitale parametere vil ha stor betydning for styrket pasientsikkerhet samt mer effektiv pasientbehandling og bruk av personalressurser.  Framtiden er automatisk, kontinuerlig og kontaktløs

Styrket pasientsikkerhet og bedre arbeidshverdag for helsepersonell 

Løsningen representerer et betydelig teknologisk og funksjonelt fremskritt, hvor mange pasienter nå kan følges opp på en mer kontinuerlig måte – en tilnærming som tidligere kun har vært tilgjengelig på intensiv- og overvåkingsavdelingene.

Ved å benytte kontinuerlig og kontaktløs overvåkning, kan man identifisere helseforverringer tidligere, sette i gang nødvendig behandling og forhindre unødvendig progresjon av sykdom. Systemet er også designet for å fungere som et sikkerhetsnett mot overdosering av sterke smertestillende medikamenter. Målet er å øke pasientsikkerheten og forbedre arbeidshverdagen for helsepersonell

Et generasjonsskifte innen pasientovervåkning

Vi har utviklet et system som skal integreres tett inn i relevante brukermiljøer, i oppstarten med spesielt fokus på akuttmottaket ved St. Olav hospital. Prosjektperioden strekker seg til slutten av 2023, med mål om å levere et fullstendig utviklet og medisinsk godkjent sensorsystem, sammen med en tilhørende app-løsning for tjenestetelefoner, for eksempel Myco3 og iPhone4.

Dette gir helsepersonell en enkel mulighet for registrering av pasient ved hjelp av skanning av armbånd, administrere sensorsystemet, håndtere alarmer og konfigurering direkte gjennom telefonene, samtidig som de har en kontinuerlig oversikt over helsetilstanden og vitale parametere for registrerte pasienter.

Guardian M10
Vitalthings Guardian M10

Vil du vite mer om Vitalthings Guardian M10?

Er du nysgjerrig på hvordan Vitalthings Guardian M10 kan benyttes til ditt bruksområde? Send oss gjerne en henvendelse. 

Vil du vite mer om Vitalthings Guardian M10?

Er du nysgjerrig på hvordan Vitalthings Guardian M10 kan benyttes til ditt bruksområde? Send oss gjerne en henvendelse. 

Vitalthings Guardian M10
nb_NONO