Verdens første kontaktløse pasientmonitor

Guardian M10 monitorerer pustefrekvens kontaktløst, uten behov for ressurskrevende oppkobling med kroppsnære kabler og sensorer. Innovasjonssamarbeidet med St. Olavs Hospital sikrer at produktets egenskaper møter helsevesenets behov.

Digitalt tilsyn i Volda kommune gir fordeler for brukere og ansatte

Volda kommune har implementert Vitalthings Somnofy for digitalt tilsyn av brukere på kommunens sykehjem og bemannede omsorgsboliger. Det har resultert i bedre velvære blant brukerne og redusert stress blant personalet.

En ny dimensjon av trygghet

Og et unikt verktøy for ansatte i helsetjenesten

Vitalthings Somnofy

Vær i forkant med pålitelig digitalt tilsyn

Vitalthings Somnofy måler tilstedeværelse, søvn og uro kontinuerlig gjennom natten, i tillegg til et individuellt snitt på pustefrekvens.

Helsepersonell får tilgang til statusoversikt og nattrapport samt kan motta varsler ved ulike avvik.

Alle målinger skjer kontaktløst og uten bruk av kamera.

+
VITALTHINGS GUARDIAN M10

Fremtidens pasientmonitor

Vitalthings Guardian M10 markerer et generasjonsskifte innen pasientmonitorering.

Kontaktløs og kontinuerlig måling av vitale parametere kan gi store fordeler for pasienter og helsepersonell.

Planlagt lansert medio 2024.

+
Guardian M10

Pustefrekvensen
er kroppens brannalarm

Pustefrekvensen kan gi tidlig informasjon om endringer i helsetilstanden. Sensorteknologi fra Vitalthings muliggjør kontinuerlig og kontaktløs måling av pasientens pust, uten behov for utstyr festet på kroppen. Dette åpner opp for en rekke nye muligheter for å oppdage akutte situasjoner og identifisere endringer over tid.

+
Bruksområder

Økt pasientsikkerhet
og en bedre arbeidshverdag

I tett samarbeid med sykehus og institusjoner utvikler vi teknologi og tjenester for ulike bruksområder.

Vårt mål er å forenkle og effektivisere arbeidshverdagen for helsepersonell, samt øke  livskvalitet og trygghet for tjenestemottakere.

+
\

Sykehus

\

Psykiatri

\

Rusomsorg

\

Hjemmetjeneste

\

Sykehjem og omsorgsbolig

\

Forskning

Optimaliser fysisk og mental helse med god søvn

En god natts søvn spiller en avgjørende rolle for å fremme både fysisk og mental helse, mens dårlig søvnkvalitet har tilsvarende negative effekter.

Ved å fokusere på tiltak som bidrar til å forbedre søvnkvaliteten, har vi muligheten til å optimalisere faktorer som oppmerksomhet, læring og opprettholdelse av en stabil kroppsvekt på tvers av aldersgrupper.

Aktuelt

Nyheter & Release Notes

Siste blogginnlegg

nb_NONO