RUSOMSORG

Somnofy til tjeneste i rusomsorgen

Vitalthings Somnofy vil fungere som en digital nattevakt og gi helsepersonell tilgang til nøyaktige pasientdata.

Det gir bedre oversikt og gjør det mulig å målrette søvnforbedringstiltak mot den enkelte pasients behov.

Søvnforstyrrelser er en kritisk utfordring

Mange pasienter sliter med søvnproblemer, ofte forsterket av deres rusavhengighet. En god natts søvn er fundamentalt for både fysisk og psykisk helse, og forstyrrelser her kan ha alvorlige konsekvenser for den enkeltes rehabilitering og generelle velvære.

Bryt den onde sirkelen

Søvnproblemer kan ofte være en direkte konsekvens av rusmisbruk, ettersom rusmidler kan påvirke funksjoner i hjernen som er tett knyttet til søvn.

Det motsatte er også tilfelle; hvor dårlig søvn og søvnforstyrrelser kan intensivere rusavhengigheten ved å svekke individets evne til å håndtere stress. Dette forsterker risikoen for tilbakefall og kan hindre prosessen med å overkomme avhengighet.

Vår teknologi
tilbyr unike løsninger
for rusomsorgen

Vitalthings Somnofy er en digital nattevakt som gir objektive søvndata, samler informasjon om pustefrekvens og uro, samt ivaretar personvernet ved å ikke bruke kamera eller mikrofon.

Med sanntidsoversikt over alle rom, får helsepersonell bedre arbeidsforhold – og pasienter en tryggere natt.

+
Somnofy statusoversikt i sanntid

Flere fordeler med Vitalthings Somnofy

\

Objektive søvndata

Gir helsepersonell en bedre forståelse av pasientens søvnmønster.

\

Informasjon om respirasjonsfrekvens

Gir innsikt i pasientens utvikling over tid og indikerer individuelle avvik. *Ikke medisinsk utstyr

\

Økt brukermedvirkning

Pasienter kan involveres i vurderingen av egne søvndata, og styrke deres medvirkning i behandlingen.

\

Ivaretar personvernet

Ingen kameraer eller mikrofoner, kun avansert sensorteknologi.

\

Redusert risiko for tilbakefall

Bedre søvnkvalitet kan redusere sannsynligheten for tilbakefall i rusavhengighet.

\

Uforstyrret nattesøvn

Med statusoversikten kan nattevaktene overvåke nøkkelparametere som pasientenes tilstedeværelse, søvn og uro, slik at pasientene kan sove uforstyrret uten å bli vekket unødvendig.

+

Vitalthings Somnofy hjelper oss med å få en bedre oversikt over pasientens tilstand gjennom hele døgnet. Pasientene kan i samarbeid med de ansatte se på gode tiltak for å få en best mulig døgnrytme ved hjelp av Vitalthings Somnofy.

Håkon Blomstrøm
Avdelingsleder Blå Kors klinikk Lade

nb_NONO