RUSOMSORG

Somnofy til tjeneste i rusomsorgen

Vitalthings Somnofy vil fungere som en digital nattevakt og gi helsepersonell tilgang til nøyaktige pasientdata. 

Det gir bedre oversikt og gjør det mulig å målrette søvnforbedringstiltak mot den enkelte pasients behov.

Søvnforstyrrelser er en kritisk utfordring

Mange pasienter sliter med søvnproblemer, ofte forsterket av deres rusavhengighet. En god natts søvn er fundamentalt for både fysisk og psykisk helse, og forstyrrelser her kan ha alvorlige konsekvenser for den enkeltes rehabilitering og generelle velvære.

Bryt den onde sirkelen

Søvnproblemer kan ofte være en direkte konsekvens av rusmisbruk, ettersom rusmidler kan påvirke funksjoner i hjernen som er tett knyttet til søvn.

Det motsatte er også tilfelle; hvor dårlig søvn og søvnforstyrrelser kan intensivere rusavhengigheten ved å svekke individets evne til å håndtere stress. Dette forsterker risikoen for tilbakefall og kan hindre prosessen med å overkomme avhengighet.

  Bryt den onde sirkelen

  Søvnproblemer kan ofte være en direkte konsekvens av rusmisbruk, ettersom rusmidler kan påvirke funksjoner i hjernen som er tett knyttet til søvn.

  Det motsatte er også tilfelle; hvor dårlig søvn og søvnforstyrrelser kan intensivere rusavhengigheten ved å svekke individets evne til å håndtere stress. Dette forsterker risikoen for tilbakefall og kan hindre prosessen med å overkomme avhengighet.

   Vår teknologi
   tilbyr unike løsninger
   for rusomsorgen

   Vitalthings Somnofy er en digital nattevakt som gir objektive søvndata, samler informasjon om pustefrekvens og uro, samt ivaretar personvernet ved å ikke bruke kamera eller mikrofon.

   Med sanntidsoversikt over alle rom, får helsepersonell bedre arbeidsforhold – og pasienter en tryggere natt.

   Flere fordeler med Vitalthings Somnofy

   Objektive søvndata
   Gir helsepersonell en bedre forståelse av pasientens søvnmønster.

   Informasjon om respirasjonsfrekvens
   Gir innsikt i pasientens utvikling over tid og indikerer individuelle avvik. *Ikke medisinsk utstyr

   Økt brukermedvirkning
   Pasienter kan involveres i vurderingen av egne søvndata, og styrke deres medvirkning i behandlingen.

   Ivaretar personvernet
   Ingen kameraer eller mikrofoner, kun avansert sensorteknologi.

   Redusert risiko for tilbakefall
   Bedre søvnkvalitet kan redusere sannsynligheten for tilbakefall i rusavhengighet.

   Uforstyrret nattesøvn
   Med Vitalthings Somnofys liveoversikt kan nattevaktene overvåke pasientens respirasjon- og søvnstatus, slik at pasientene kan sove uforstyrret uten å bli vekket unødvendig.

   Flere fordeler med Vitalthings Somnofy

   Objektive søvndata
   Gir helsepersonell en bedre forståelse av pasientens søvnmønster.

   Informasjon om respirasjonsfrekvens
   Gir innsikt i pasientens utvikling over tid og indikerer individuelle avvik. *Ikke medisinsk utstyr

   Økt brukermedvirkning
   Pasienter kan involveres i vurderingen av egne søvndata, og styrke deres medvirkning i behandlingen.

   Ivaretar personvernet
   Ingen kameraer eller mikrofoner, kun avansert sensorteknologi.

   Redusert risiko for tilbakefall
   Bedre søvnkvalitet kan redusere sannsynligheten for tilbakefall i rusavhengighet.

   Uforstyrret nattesøvn
   Med Vitalthings Somnofys liveoversikt kan nattevaktene overvåke pasientens respirasjon- og søvnstatus, slik at pasientene kan sove uforstyrret uten å bli vekket unødvendig.

   Vitalthings Somnofy hjelper oss med å få en bedre oversikt over pasientens tilstand gjenom hele døgnet. Pasientene kan i samarbeid med de ansatte se på gode tiltak for å få en best mulig døgnrytme ved hjelp av Somnofy.

   Håkon Blomstrøm

   Avdelingsleder , Blå Kors klinikk Lade

   nb_NONO