21. november 2023
Klinisk utprøving hos St. Olavs Hospital

En sentral milepæl i prosjekt Autoskår

Vi har nå fullført klinisk utprøving av fremtidens pasientmonitor ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Dette er et betydelig steg i prosessen av å lansere medisinsk godkjent utstyr for helsevesenet, og vi er svært stolte av resultatene så langt.

Teknologien vår baserer seg på kontaktløs og kontinuerlig overvåkning av vitale parametere, og er utviklet for å møte det kritiske behovet for en mer effektiv og pålitelig pasientovervåkning. Denne løsningen er spesielt viktig i situasjoner med høyt pasientbelegg, hvor tradisjonell overvåkning kan være utfordrende.
Utprøvingen dokumenterer presisjonen til utstyret, og kulminerer et utviklingsløp på nesten 4 år.
Vi er derfor stolte av å introdusere vår løsning på innovasjonssamarbeidet Autoskår.

Guardian M10

Klinisk utprøving ved St. Olavs Hospital er ikke bare en testfase for teknologien, men også et produkt av vårt tette samarbeid med deres helsepersonell. De gir verdifull innsikt og har vært aktivt involvert i hele utviklingsprosessen. Dette er helt avgjørende for å forme en løsning som møter deres behov som sluttbrukere.

Vi vil benytte anledningen til å takke alle som har bidratt, og spesielt de 41 pasientene som deltok i utprøvingen. Deres engasjement og samarbeid har vært avgjørende for suksessen. Vi ble også ferdige før tidsskjema, og feiret med de ansatte på akuttmottaket!

Kake på akuttmottaket
nb_NONO