PSYKIATRI

En tryggere og
mer forutsigbar arbeidshverdag

Med nøyaktige og berøringsfrie målinger av vitale parametere får helsepersonell tilgang til essensiell informasjon.

Dette letter informerte beslutninger i daglig praksis og styrker forståelsen av behndlingsmiljøet

Unike utfordringer i akuttpsykiatrien

Akuttpsykiatrien står overfor særlige behov og komplekse problemstillinger, som helsepersonell ofte finner krevende å møte. Dette inkluderer forstyrrelser i søvnmønster, kravet om rolige omgivelser, redusert fysisk helse og begrenset evne til samarbeid om måling av vitale parametere.

Beklageligvis utgjør også selvskading og selvmord en alvorlig utfordring innenfor psykiatriens område, i tillegg til økt forekomst av vold mot helsepersonell.

Behovet for bedre somatisk overvåkning er stort

I dag er akuttpsykiatriens overvåkning ofte inngripende, søvnforstyrrende og bemanningskrevende. Den ansatte må gjøre fysisk tilsyn av pasienten samt måle pustefrekvensen, minst hver andre time og gjerne oftere i starten.

Behovet for bedre overvåkning ble også gjort tydelig i rapporten fra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten.

Nøyaktige, kontaktløse og kontinuerlige målinger vil styrke pasientsikkerheten

I tillegg kan lett tilgjengelige søvndata, posisjon og bevegelsesanalyser skape ny innsikt og behandlingsmuligheter.

Kontaktløse og nøyaktige målinger er vesentlig for å lykkes med dette i akuttpsykiatrien, hvor pasientene ofte ikke har mulighet til å samarbeide om å ha på tradisjonelt overvåkningsutstyr over tid, eller hvor dette kan medføre en direkte risiko for selvskading.

Digital overvåkning gir trygghet for pasienter og helsepersonell

Ved bruk av vår medisinske sensorplattform, Vitalthings Guardian M10, er vi i utviklingsfasen av en skreddersydd løsning for psykiatrien. Dette skal sikre helhetlig overvåking av pasientrommet, inkludert bad, og gi trygg klinisk oppfølging uten bruk av kamera. Samtidig gir det pasientene mer ro ved å unngå unødvendige forstyrrelser om natten.

For ansatte gir dette økt trygghet ved å gi innsikt i pasientens posisjon før døren åpnes. Du vil også motta alarmer ved lengre opphold i risikoområder eller ved annen unormal atferd.

nb_NONO