Vitalthings Guardian M10

Fremtidens pasientmonitor for komplekse utfordringer

Vi utvikler en kontaktløs
multiparameter pasientmonitor

Pasientmonitoren gir deg automatisk kontinuerlig og presis overvåkning av pasientens pustefrekvens og i oppgradert versjon, puls.

I tillegg er det mulighet for trådløs overvåkning av pulsoksymetri gjennom en Nonin WristOx sensor.

Produktet har bestått alle kliniske tester og venter nå på medisinsk godkjenning.

Bedre pasientsikkerhet med Vitalthings Guardian M10

\

Statusoversikt i sanntid

Kontaktløs og kontinuerlig overvåkning gjør at ansatte alltid har oversikt over status, utvikling og trend for sine pasienter. Systemet ser også på tilstedeværelse og grad av bevegelse/uro.

\

Alarm direkte på telefonen

Tradisjonelle monitorsystem alarmerer primært ved siden av pasienten. Vitalthings Guardian M10 kan sende alarmer direkte til sykepleierens telefon, som kan håndtere alarmen før den går på tradisjonelt vis.

\

Ingen kabler og ledninger

Systemet er helt kontaktløst, og monitoreringen starter når pasienten er i måleområdet. For ansatte betyr det tid spart på oppkobling, for pasienter betyr det mindre ubehag av plagsomt utstyr.

Utvikles sammen med sluttbrukere og pasienter

Vitalthings Guardian M10 blir en videreføring av av Autoskår. Et innovasjonssamarbeid mellom Vitalthings, St. Olavs hospital og DNV Imatis. Hensikten er å utvikle medisinsk teknologi for bedre pasientsikkerhet, mer effektiv behandling og bedre bruk av personalressurser.

Tett brukerinvolvering har vært vesentlig for å utvikle formfaktor, funksjoner, brukergrensesnitt, IT-krav, GDPR-krav o.l. som treffer behovet til de som skal bruke systemet, samt de som har ansvar for avdelingene.

Vil du vite mer om Autoskår?

+

Designes for å
unngå alarmtrøtthet

Falske alarmer, feil og irrelevante kliniske og tekniske alarmer, kan føre til alarmtrøtthet for deg som jobber med kontinuerlig overvåkning. Vitalthings Guardian M10 utvikles med flere evidensbaserte grep for å redusere antall alarmer til et minimum. Dette fjerner også støy fra omgivelsene.

Alarmsystemet utvikles for å være enkelt å tilpasse avdelingene det skal fungere i – ikke motsatt. Med over 500.000 døgn med sensordata, og flere tusen timer med komparative data målt mot gullstandard, har vi en unik posisjon til å se hvordan de ulike innstillingene påvirker dette viktige temaet.

Mobil og fleksibel

Kan flyttes dit behovet oppstår, eller til områder som ikke er permanent tilpasset pasientbehandling som korridorer, smitterom, og haller ved en katastrofe.

Har eget batteri med over 24 timers drift før bytte er nødvendig. Batteribytte gjør du enkelt med “hot-swap” som sikrer kontinuerlig drift og overvåkning også ved behov over flere dager.

Fastmontert versjon

Passer til faste sengeplasser. Du kan tilpasse og justere sensorsystemets måleområde fra seng, stol eller deler av pasientrom.

Flere fordeler

Maskinvare bygget for fremtiden

Vitalthings Guardian M10 er bygget opp av avanserte sensor- og alarmsystemer, med betydelig prosessorkraft.

I tillegg til å være et separat fullverdig alarmsystem, med innebygget lyd- og LED-varsling, har Vitalhtings Guardian M10 backupbatteri, lagring og egne sensorer som sikrer at systemet merker om posisjonen blir endret under overvåkning av en pasient. I tillegg inneholder systemet en betydelig mengde prosessorkraft som sikrer at vi kan gjøre avanserte algoritmer for å sikre nøyaktige og robuste målinger, også for nye funksjoner vi har under utvikling.

Tilpasset brukergrensesnitt

Systemet vårt er utviklet for at helsepersonell som ikke er vant til å jobbe med pasientmonitorer, skal kunne forstå det intuitivt.

Skjermen til Vitalthings Guardian M10 er spesialbygget av anerkjente Advantech. Dette er i praksis brukerflaten helsepersonell håndterer ved oppstart av måling eller håndtering av alarmer, hendelser eller gjennomgang av data.

Enkle og oversiktlige menyer uten unødvendig kompleksitet har vært hovedfokus i utviklingen. Skjermen gir også tilgang til hurtigguide og bruksanvisning på en enkel og oversiktlig måte. Brukergrensesnittet er utformet med tanke på personvern og har en rekke moderne løsninger for å ivareta dette i travle omgivelser.

Bruker bredbåndsradar for nøyaktige målinger

Det betyr at systemet måler kontaktløst og kontinuerlig hver minste bevegelse i måleområdet – uansett om pasienten ligger på magen, siden, rygg, sitter, er under dynen eller fullt påkledd.

Gjennom avansert signalbehandling og våre egenutviklede algoritmer blir signalene fra bredbåndsradaren omformet til informasjon om pustebevegelser og puls (kommer). Systemet kan måle hvor fort eller sakte pasienten puster, men også hvordan pasienten puster. F.eks. overfladisk, obstruktivt (KOLS/astma-forverringer), ufrie luftveier o.l. Dette er en funksjonalitet vi ønsker å legge til systemet etter første godkjenningsrunde.

Utviklet med nyeste standard for IT-sikkerhet

Gjennom vårt samarbeid med Advantech har vi tilgang til en sikker og verifisert plattform for “over the air”-oppdateringer av programvare.

“Over the air”-oppdateringer sikrer en effektiv og rask måte å holde utstyr kontinuerlig oppdatert på – som er en viktig forutsetning for god sikkerhet. I tillegg unngår du å påvirke sykehusenes eget personell under slike logistikkoperasjoner.

Systemet kan brukes stand-alone eller som integrert system hvor alarmer sendes gjennom en API. Data kan lagres i journal. Her jobber vi med flere integrasjonspartnere (DNV Imatis, Ascom og Bestgroup). I Autoskår-samarbeidet er det utviklet en integrasjon til journalleverandøren Epic.

Mulig tillegg: trådløs pulsoksymetri

Hvis du i tillegg til kontaktløs monitorering ønsker å legge til trådløs overvåkning av pulsoksymentri, kan du enkelt knytte sensoren til systemet.

Sparer både kostnader og miljø

Vitalthings Guardian M10 har ingen slitedeler som må byttes og ingen forbruksutstyr. I tillegg kan systemet monteres slik at det ikke trengs å vaskes/rengjøres, slik kroppsnært utstyr trenger mellom hver pasient.

Dette bygger seg opp til store kostnads- og miljøbesparelser over tid. I tillegg bruker vi bærekraftig emballasje og norsk produksjon av enhetene for å minimere unødvendig transport og sammenstilling i flere ledd.

Våre utviklingspartnere

Vitalthings Guardian M10 er en innovativ anskaffelse og et innovasjonspartnerskap som dekker sykehusene i Helse Midt-Norge, Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN) og samarbeidskommuner hvor Malvik kommune er representant.

Vitalthings er valgt til å utvikle og implementere løsningen sammen med DNV Imatis, en anerkjent og etablert internasjonal aktør på helserelatert programvare og teknologisk infrastruktur.

Vil du vite mer om hvordan sykehus kan bruke teknologien?

+
nb_NONO