18. januar 2024
En digital livbøye for en presset hjemmetjeneste

Når ekstremvær rammer viktige helsetjenester

I en tid hvor både eldre og syke i økende grad bor hjemme, er behovet for trygg og effektiv omsorg viktigere enn noen sinne. Vitalthings Somnofy møter denne utfordringen ved å tilby en digital løsning som gir trygghet for brukere, pårørende og helsepersonell. 

De siste ukene har vi sett flere nyhetssaker om store utfordinger for hjemmetjenesten i hele landet. Store snømengder har begrenset tilgjengeligheten og nødvendiggjort ekstraordinær hjelp fra organisasjoner som Røde Kors og Heimevernet. Disse forholdene har ført til økt usikkerhet for både brukere og pårørende, og har lagt et tungt press på de ansatte i hjemmetjenesten.

Vitalthings Somnofy er en kontaktløs digital nattevakt som blant annet måler gjennomsnittlig pustefrekvens gjennom natten. Endring i pustefrekvens kommer ofte i forkant av sykdom og en økende trend kan dermed fungere som en indikator for at hjemmeboende bør prioriteres og følges opp nærmere. Ved bruk av data som samles inn 365 dager i året muliggjør vi iverksetting av nødvendige tiltak, og kan gjøre krevende prioriteringer enklere i ekstreme situasjoner. 

Snøkaos hjemmetjenesten

I tillegg til overvåkning av pustefrekvens, tilbyr Vitalthings Somnofy også kontaktløs og presis søvnanalyse. God søvn er avgjørende for både fysisk og psykisk helse, særlig for eldre. Dårlig søvnkvalitet kan føre til en rekke helseproblemer, inkludert økt risiko for kroniske sykdommer, redusert kognitiv funksjon og fall. Den måler også miljøparameter som luftkvalitet og romtemperatur, som kan være nyttig å følge med på sommer som vinter. 

Vitalthings Somnofy er et verdifullt verktøy i hjemmetjenesten, ikke bare under ekstremvær, men også i normale arbeidsforhold. Med et godt integrert  varslingssystem og evne til å tilby detaljert helseovervåkning støtter den helsepersonell i å ta informerte beslutninger og fordele ressurser på mest effektive måte.

nb_NONO