8. april 2023
Pustefrekvensen er
kroppens brannalarm

Siden 2019 har sykehjemsoverlege Remi Andersen brukt Vitalthings Somnofy for kartlegging av søvn. I denne artikkelen får du innsikt i eksempler hvor måling av pustefrekvensfrekvens førte til raskere behandling.

*Alle navn er anonymisert av hensyn til personvern.

Pustefrekvens og urinveisinfeksjon

Heidi (90 år) sa hun følte seg slapp. Ved bruk av Somnofy kunne lege Remi følge med på hennes pustefrekvens, som på det tidspunktet økte kraftig. I løpet av 2 dager økte den med 35%, fra 17 til 23 ganger i minuttet. Dette ga legen grunnlag for å gjennomføre en nærmere undersøkelse, som viste at hun hadde symptomer på urinveisinfeksjon (UVI).

Remi startet så en antibiotikabehandling, og i løpet av 3 dager ble pustefrekvensen normalisert. Med hjelp av Somnofy kunne han kontinuerlig følge med på respirasjonen hennes. Dette gjorde at UVI ble oppdaget én dag tidligere enn normalt, som sparte henne for ytterligere smerter.

Eldre dame og sykepleier ute

Pustefrekvens som smerteuttrykk for demente

Bildet viser pustefrekvensen til Kåre (80 år) som viser seg å være engstelig og urolig. Remi oppdaget en økt pustefrekvens, hvor pasienten fortalte om uspesifikke smerter. Dette ga grunnlag for undersøkelse, som viste at vedkommende hadde forstoppelse.

Pustefrekvens

Demens og kommunikasjon

Smerter i forbindelse med forstoppelse kan være vanskelig for blant annet demente å formidle. Med Vitalthings Somnofy kan en lettere holde oversikt for å kunne ta fatt på sykdommer tidlig.
 

Sykehjemslege Remi Andersen 

Pustefrekvens og Covid-19

Grethe (91 år) fikk påvist Covid-19, men hadde ingen observerte symptomer på nåværende tidspunkt. Når PCR-testen slo ut, økte også pustefrekvensen samme dag. Frekvensen økte 46%, fra 13 til 19 ganger i minuttet i løpet av 3 dager.

Hun hadde feber på dag 5, men pustefrekvensen normaliserte seg påfølgende natt. I løpet av 6 dager ble frekvensen normalisert etter påvist infeksjon. Her ser vi at hun hadde økt pustefrekvens flere dager før andre symptomer på Covid-19 dukket opp.

Pustefrekvens med COvid-19

KOLS-pasient får Covid-19 og økt pustefrekvens

Denne KOLS-pasienten hadde i likhet med Grethe (91 år) ingen observerte symptomer på Covid-19, men fikk likevel positiv PCR-test. Pasienten var under gradvis bedring, men etter påvist smitte fikk vedkommende en brå forverring. Dagen etter positiv PCR økte pustefrekvensen 21%, fra 19 til 23 ganger i minuttet.

Infeksjonen påvirket pasientens respirasjon, som førte til behov for økt oksygen (1L). 4 dager etter påvist infeksjon og oksygenbehandling ble pustefrekvensen normalisert.

Pustefrekvens Covid-19 + KOLS

Hva kan vi lære av dette?

Vi kan se gjennom eksemplene at pustefrekvensen ofte ligger i forkant av sykdomsutviklingen. I dag er måling av pustefrekvens den mest presise parameteren for å komme i forkant av sykdomsforverring.

Pustefrekvensen er ofte den viktigste parameteren for å:

  • Fange opp alvorlige sykdomstilstander

  • Fange opp forverring med behov for mer helsehjelp

  • Fange opp utvikling mot hjertestans

  • Hindre eskalering av sykdom

Pustefrekvensen er kroppens brannalarm

Endringer i pustefrekvensen kommer ofte i forkant av sykdom, mens andre parametere ofte endres som følge av sykdom.

 

Anestesilege Ole Kristian Forstrønen Thu

Vitalthings Somnofy er ikke medisinsk godkjent. Søvnmonitoren er derfor ikke ment for å stille diagnoser, behandle eller forhindre sykdom. Somnofy leverer ikke alarmer på pustefrekvens, oksygenmetning og puls.
Dette er funksjoner vår kommende medisinsk godkjente pasientmonitor Vitalthings Guardian M10 vil få.

Lege er ansvarlig for pasienten og dens diagnostikk.

nb_NONO