Vår historie

Vår reise så langt

VISJON

Improving people’s lives

Vitalthings har en visjon om å forbedre livene til enkeltpersoner ved å utvikle nyskapende teknologi som gir helsepersonell muligheten til å fatte velinformerte beslutninger. Dette resulterer i økt trygghet for brukere, pasienter og deres pårørende.

Samtidig jobber vi parallelt med å optimalisere ulike arbeidsoppgaver for helsepersonell, slik at kvaliteten på omsorgen opprettholdes uten at det går på bekostning av arbeidsvilkårene.

2014

Arbeidet starter

Idéen om en digital søvnmonitor utarbeides, og vi setter i gang med forskning og utvikling.

2017

Første prototype

VitalThings blir etablert, og første prototype av Somnofy ser dagens lys.

2018

Somnofy tas i bruk i forskning

Vi får finansiering av Innovasjon Norge, og samarbeidet med Olympiatoppen Norge og globale bedrifter starter. Utvikling av presise algoritmer for kontaktløs søvnanalyse starter.

2019

Somnofy tas i bruk innen helse og omsorg

Somnofy tas i bruk som en digital nattevakt på sykehjem og i eldreomsorgen. Kontinuerlig søvnanalyse, overvåkning av uro og respirasjon med Somnofy gir trygghet for både beboere og personell.

2020

Validering av Somnofy publiseres i sleep medicine

Somnofy viser nøyaktighet nært opp mot polysomnografi (PSG) for kartlegging av søvnfaser. Forskere uttaler at dette er det mest presise verktøyet i markedet for kontaktløs søvnanalyse.

2020

Arbeidet med medisinsk godkjenning er godt i gang

For å øke pasientsikkerheten startet VitalThings arbeidet med full medisinsk godkjenning av både bedrift og produkt.

Validering av OSAS diagnostikk publiseres

VitalThings´ teknologi viser stort potensial for fremtidig kontaktfri diagnostikk av obstruktivt søvnapné. Les publikasjonen i Journal of Sensors her.

2021

Oppstart av klinisk utprøving som medisinsk utstyr

VitalThings og Helse Nord-Trøndelag starter utprøving av teknologien som medisinsk utstyr. Studien strekker seg også inn i CPAP-fasen av behandlingen. Studien er fortsatt pågående.

2022

Vitalthings inngår samarbeid med St. Olavs hospital

VitalThings vinner den prestisjetunge kontrakten om prosjektet Autoskår, utlyst av St. Olavs Hospital. Sammen utvikles fremtidens pasientmonitor for overvåkning av pust og en rekke andre parametre.

2023

Vitalthings blir ISO 13485:2016 sertifisert

Et stort steg for kvalitetssikring innen medisinsk teknologi.

nb_NONO