Karriere

Vil du bidra i utviklingen av fremtidens helseteknologi? 

Karriere

Vil du bidra i utviklingen av fremtidens helseteknologi? 

Ståle Toften

Sjansen til å være en del av Vitalthings-teamet, hvor vi utvikler teknologi som virkelig hjelper folk, er noe helt spesielt. Her får jeg hele tiden nye muligheter til å utvikle meg og ta ansvar, i et inspirerende arbeidsmiljø sammen med ekstremt dyktige kollegaer.

Ståle Toften
Lead Data and research Scientist

Jobb i Vitalthings

Vitalthings rekrutterer løpende etter behov basert på dialog med dyktige kandidater innen vårt felt. Akkurat nå er behovet sterkest innenfor salg- og distribusjon, gjerne basert på helsefaglig kunnskap. I tillegg er vi på utkikk etter gode softwareutviklere, frontend og backend.

Internship i Vitalthings

Vi tar kontinuerlig i mot søknader for sommerens internshipstillinger. Er du nysgjerrig på helseteknologi og vil gjøre en forskjell? Få verdifull erfaring via et internship i Vitalthings.

Hvem er Vitalthings?

Vitalthings er her for å bidra i utviklingen av fremtidens helsevesen. Vi leder an i utviklingen av teknologier og tjenester som muliggjør effektiv pasientovervåkning og tidlig varsling av forverret helsetilstand.

Den forventede mangel på helsepersonell i årene som kommer understreker behovet for å implementere effektive og tilpassede digitale løsninger som ivaretar pasientenes sikkerhet. Ved å utnytte maskinlæring og kunstig intelligens tilbyr vi også helsepersonell verktøy som øker deres effektivitet og kvalitet i arbeidet.

Les mer om Vitalthings

Vitalthings har introdusert Somnofy, verdens mest presise kontaktløse digitale tilsyn og søvnradar. Teknologien vår har fått stor tillit fra forskere over hele verden, og annerkjennes i en rekke vitenskapelige artikler. Somnofy er i bruk ved en rekke institusjoner og sykehjem der søvnanalyse,  digitalt tilsyn og kontinuerlig overvåkning gir trygghet både for beboere og helsepersonell. 

Vi har nylig fullført kliniske tester av Vitalthings Guardian, vår nyutviklede kontaktløse pasientmonitor, som snart er medisinsk godkjent. Pasientmonitoren er designet for å være nøyaktig, brukervennlig og fleksibel, slik at den kan brukes overalt der kontinuerlig tilsyn er ønskelig. Vitalthings Guardian har blant annet blitt utviklet i tett samarbeid med St. Olavs Hospital og andre deltakere i prosjektet Autoskår. 

I 2023 oppnådde Vitalthings medisinsk godkjenning for utvikling, produksjon, salg og distribusjon av medisinsk utstyr i samsvar med ISO 13485-standardene.

Hvem er Vitalthings?

Vitalthings er her for å bidra i utviklingen av fremtidens helsevesen. Vi leder an i utviklingen av teknologier og tjenester som muliggjør effektiv pasientovervåkning og tidlig varsling av forverret helsetilstand.

Den forventede mangel på helsepersonell i årene som kommer understreker behovet for å implementere effektive og tilpassede digitale løsninger som ivaretar pasientenes sikkerhet. Ved å utnytte maskinlæring og kunstig intelligens tilbyr vi også helsepersonell verktøy som øker deres effektivitet og kvalitet i arbeidet.

Les mer om Vitalthings

Vitalthings har introdusert Somnofy, verdens mest presise kontaktløse digitale tilsyn og søvnradar. Teknologien vår har fått stor tillit fra forskere over hele verden, og annerkjennes i en rekke vitenskapelige artikler. Somnofy er i bruk ved en rekke institusjoner og sykehjem der søvnanalyse,  digitalt tilsyn og kontinuerlig overvåkning gir trygghet både for beboere og helsepersonell. 

Vi har nylig fullført kliniske tester av Vitalthings Guardian, vår nyutviklede kontaktløse pasientmonitor, som snart er medisinsk godkjent. Pasientmonitoren er designet for å være nøyaktig, brukervennlig og fleksibel, slik at den kan brukes overalt der kontinuerlig tilsyn er ønskelig. Vitalthings Guardian har blant annet blitt utviklet i tett samarbeid med St. Olavs Hospital og andre deltakere i prosjektet Autoskår. 

I 2023 oppnådde Vitalthings medisinsk godkjenning for utvikling, produksjon, salg og distribusjon av medisinsk utstyr i samsvar med ISO 13485-standardene.

Visjon og verdier

Vår visjon er å forbedre menneskers liv. Vi har et mål om å styrke livskvalitet og helse for enkeltmennesker, øke pasientsikkerhet og forenkle hverdagen for helsepersonell.

Nøyaktighet

Vi forstår at nøyaktige data er grunnlaget for informerte beslutninger, og vi nekter å kompromisse med kvaliteten på informasjonen vi gir. Nøyaktighet er ikke bare en verdi for oss; det er et løfte.

Nysgjerrighet

Vi drives av en ustoppelig nysgjerrighet som tvinger oss til å utfordre grenser og utforske ukjente områder. Det er kraften som driver oss til å stille de riktige spørsmålene, utfordre status quo og uopphørlig søke nye måter å forbedre våre tjenester på.

Åpenhet

Vi omfavner verdien av åpenhet. Åpenhet betyr samarbeid, tilpasningsevne og gjennomsiktighet. Vi er åpne for nye ideer, partnerskap og muligheter for å skape noe større enn oss selv. Vi gjør det vi sier, og vi sier hva vi gjør.

Visjon og verdier

Vår visjon er å forbedre menneskers liv. Vi har et mål om å styrke livskvalitet og helse for enkeltmennesker, øke pasientsikkerhet og forenkle hverdagen for helsepersonell.

Nøyaktighet

Vi forstår at nøyaktige data er grunnlaget for informerte beslutninger, og vi nekter å kompromisse med kvaliteten på informasjonen vi gir. Nøyaktighet er ikke bare en verdi for oss; det er et løfte.

Nysgjerrighet

Vi drives av en ustoppelig nysgjerrighet som tvinger oss til å utfordre grenser og utforske ukjente områder. Det er kraften som driver oss til å stille de riktige spørsmålene, utfordre status quo og uopphørlig søke nye måter å forbedre våre tjenester på.

Åpenhet

Vi omfavner verdien av åpenhet. Åpenhet betyr samarbeid, tilpasningsevne og gjennomsiktighet. Vi er åpne for nye ideer, partnerskap og muligheter for å skape noe større enn oss selv. Vi gjør det vi sier, og vi sier hva vi gjør.

Eldre person og sykepleier ute i parken.

Hvorfor velge oss?

I teknologiens frontlinje finner du Vitalthings. Her vil du få en unik mulighet til å bruke og utvide din kompetanse i en bransje som aldri står stille. Vi tilbyr deg en rolle der du ikke bare jobber med spennende teknologi, men også får bidra til reelle og varige forbedringer i menneskers hverdag.

Hos oss får du muligheten til å vokse personlig og profesjonelt i et selskap som setter pris på dine unike egenskaper, innsikt og erfaringer. Vårt arbeidsmiljø fremmer en åpen og inkluderende kultur, hvor tverrfaglig samarbeid står i sentrum. Du vil bli del av et team hvor nysgjerrighet er fellesnevneren som driver oss fremover.

Hvorfor velge oss?

I teknologiens frontlinje finner du Vitalthings. Her vil du få en unik mulighet til å bruke og utvide din kompetanse i en bransje som aldri står stille. Vi tilbyr deg en rolle der du ikke bare jobber med spennende teknologi, men også får bidra til reelle og varige forbedringer i menneskers hverdag.

Hos oss får du muligheten til å vokse personlig og profesjonelt i et selskap som setter pris på dine unike egenskaper, innsikt og erfaringer. Vårt arbeidsmiljø fremmer en åpen og inkluderende kultur, hvor tverrfaglig samarbeid står i sentrum. Du vil bli del av et team hvor nysgjerrighet er fellesnevneren som driver oss fremover.

Eldre person og sykepleier ute i parken.

Hvem søker vi?

Vi skal bygge verdens beste team! Derfor ser vi etter deg som er nysgjerrig, engasjert og dyktig. Dine personlige egenskaper er viktige når du skal bli del av et dynamisk og faglig sterkt team.

Hos Vitalthings verdsettes ulike erfaringer og perspektiver og vi er åpen for kandidater med forskjellig faglig bakgrunn. Enten du har spesialisert deg innen teknologi, helsefag eller har solid kommersiell innsikt, er din kompetanse av interesse for oss. Vi ønsker personer som ikke bare ser jobben som en karriere, men som finner det meningsfullt å utgjøre en reell forskjell for andre. 

Hvem du er som menneske, er viktig for oss.

Hvem søker vi?

Vi skal bygge verdens beste team! Derfor ser vi etter deg som er nysgjerrig, engasjert og dyktig. Dine personlige egenskaper er viktige når du skal bli del av et dynamisk og faglig sterkt team.

Hos Vitalthings verdsettes ulike erfaringer og perspektiver og vi er åpen for kandidater med forskjellig faglig bakgrunn. Enten du har spesialisert deg innen teknologi, helsefag eller har solid kommersiell innsikt, er din kompetanse av interesse for oss. Vi ønsker personer som ikke bare ser jobben som en karriere, men som finner det meningsfullt å utgjøre en reell forskjell for andre. 

Hvem du er som menneske, er viktig for oss.

SykehusFoto

Vårt sterke team

Vårt svært kompetente team er ikke bare mangfoldig, men eksepsjonelt tverrfaglig, og samler eksperter fra ulike domener for å drive innovasjon innen helseteknologi. I spissen har vi vår Chief Medical Officer, en erfaren lege som sikrer at våre løsninger møter de høyeste standardene for klinisk relevans og effektivitet.


Som et tillegg til vår medisinske ekspertise, har vi en annen dedikert lege i teamet vårt som spesialiserer seg på geriatri, en viktig dimensjon innen eldreomsorg.

Les mer om teamet
Vi har et kollektiv av dataanalytikere, spesialister innen maskinlæring, sensor-eksperter og ingeniører innen innebygde systemer som jobber sømløst sammen for å utnytte teknologiens fulle potensiale innen helsetjenester. Deres synergier gjør det mulig for oss å utvikle banebrytende løsninger som sømløst integrerer datadrevne innsikter med sensorteknologi.

I tillegg nyter vi godt av en omfattende rådgivende gruppe bestående av leger som representerer ulike medisinske disipliner. Deres veiledning sikrer at våre løsninger ikke bare er innovative, men også dypt forankret i medisinsk vitenskap. Videre består vårt rådgivende styre av forskere og trenere med en mangfoldig rekke kompetanseområder, inkludert trener for olympiske utøvere. Denne kombinasjonen av mangfoldige ferdigheter og omfattende rådgivende støtte setter oss i en særstilling i vår streben etter å gjøre helsetjenester og eldreomsorg mer effektive og tilgjengelige.

Vårt sterke team

Vårt svært kompetente team er ikke bare mangfoldig, men eksepsjonelt tverrfaglig, og samler eksperter fra ulike domener for å drive innovasjon innen helseteknologi. I spissen har vi vår Chief Medical Officer, en erfaren lege som sikrer at våre løsninger møter de høyeste standardene for klinisk relevans og effektivitet. Som et tillegg til vår medisinske ekspertise, har vi en annen dedikert lege i teamet vårt som spesialiserer seg på geriatri, en viktig dimensjon innen eldreomsorg.

Les mer om teamet

Vi har et kollektiv av dataanalytikere, spesialister innen maskinlæring, sensor-eksperter og ingeniører innen innebygde systemer som jobber sømløst sammen for å utnytte teknologiens fulle potensiale innen helsetjenester. Deres synergier gjør det mulig for oss å utvikle banebrytende løsninger som sømløst integrerer datadrevne innsikter med sensorteknologi.

I tillegg nyter vi godt av en omfattende rådgivende gruppe bestående av leger som representerer ulike medisinske disipliner. Deres veiledning sikrer at våre løsninger ikke bare er innovative, men også dypt forankret i medisinsk vitenskap. Videre består vårt rådgivende styre av forskere og trenere med en mangfoldig rekke kompetanseområder, inkludert trener for olympiske utøvere. Denne kombinasjonen av mangfoldige ferdigheter og omfattende rådgivende støtte setter oss i en særstilling i vår streben etter å gjøre helsetjenester og eldreomsorg mer effektive og tilgjengelige.

CMO

JOBB I VITALTHINGS

Bidra i utviklingen av fremtidens helseteknologi

Vitalthings rekrutterer løpende etter behov basert på dialog med entusiastiske og dyktige kandidater innenfor det vi holder på med. Vi jobber i hele den teknologiske verdikjeden fra sensorer, signalbehandling, dataprosessering, KI og digitale tjenester.

Akkurat nå er behovet vårt sterkest innenfor salg- og distribusjon, gjerne basert på helsefaglig kunnskap. I tillegg er vi på utkikk etter gode softwareutviklere, frontend og backend.

INTERNSHIP I VITALTHINGS

Er du under utdanning og nysgjerrig på vår teknologi?

Vi tar kontinuerlig i mot søknader for sommerens internshipstillinger. Er du nysgjerrig på helseteknologi og vil gjøre en forskjell? Få verdifull erfaring via et internship i Vitalthings.

Vi holder til i moderne lokaler rett ved Gløshaugen i Trondheim.

JOBB I VITALTHINGS

Bidra i utviklingen av fremtidens helseteknologi


Vitalthings rekrutterer løpende etter behov basert på dialog med entusiastiske og dyktige kandidater innenfor det vi holder på med: Vi jobber i hele den teknologiske verdikjeden fra sensorer, signalbehandling, dataprosessering, KI og digitale tjenester.

Akkurat nå er behovet vårt sterkest innenfor salg- og distribusjon, gjerne basert på helsefaglig kunnskap. I tillegg er vi på utkikk etter gode softwareutviklere, frontend og backend.

INTERNSHIP I VITALTHINGS

Er du under utdanning og nysgjerrig på vår teknologi?

Vi tar kontinuerlig i mot søknader for sommerens internshipstillinger. Er du nysgjerrig på helseteknologi og vil gjøre en forskjell? Få verdifull erfaring via et internship i Vitalthings. Vi holder til i moderne lokaler rett ved Gløshaugen i Trondheim.
Summer Interns
nb_NONO