26. juni 2024
Verdens første kontaktløse pasientmonitor

Innovasjonssamarbeid med imponerende resultat 

Vitalthings har utviklet verdens første kontaktløse pasientmonitor som kontinuerlig måler pustefrekvens. Monitoren, med navnet Guardian M10, har bestått alle kliniske tester og forventes å være i markedet i løpet av tredje kvartal 2024.

Karianne Orvik Volda Kommune

Vi har behov for en sensor som måler pustefrekvens og puls både kontaktløst og kontinuerlig. Kontinuerlige målinger øker nemlig sjansen for å fange opp forverringer hos pasienten i større grad enn vi klarer i dag.

Lars E. Laugsand

Overlege ved akutten
St. Olavs hospital

Karianne Orvik Volda Kommune

Vi har behov for en sensor som måler pustefrekvens og puls både kontaktløst og kontinuerlig. Kontinuerlige målinger øker nemlig sjansen for å fange opp forverringer hos pasienten i større grad enn vi klarer i dag.

Lars E. Laugsand

Overlege ved akutten
St. Olavs hospital

Guardian M10 ble skapt gjennom Autoskår, et innovasjonssamarbeid mellom helsevesenet og næringslivet, med St. Olavs hospital som behovseier, Vitalthings som hovedleverandør og DNV Imatis som underleverandør. Universitetssykehuset i Nord-Norge og Malvik kommune deltok som følgevirksomheter. Prosjektet fokuserte på å forbedre pasientsikkerhet, effektivisere behandling og optimalisere personalressurser. Tett brukerinvolvering har sikret at produktets egenskaper, brukergrensesnitt og IT-krav møter helsevesenets behov.

Kontinuerlig og kontaktløs monitorering

Guardian M10 monitorerer pustefrekvens kontaktløst, uten behov for ressurskrevende oppkobling med kroppsnære kabler og sensorer. Kontaktløs monitorering muliggjør økt pasientsikkerhet for alle brukergrupper, inkludert de som er forvirret, påvirket av rus eller av andre årsaker ikke tolererer kroppsnært utstyr. En trådløs sensor på håndleddet gjør også pasientmonitoren i stand til å måle puls og oksygenmetning kontinuerlig.

– Pustefrekvens, puls og oksygenmetning i blodet er de tre viktigste målingene for å fange opp tidligere forverringer hos pasienter. Hjelpemidlet som Vitalthings har utviklet vil derfor bidra til økt pasientsikkerhet, sier overlege Lars E. Laugsand fra akutten på St. Olavs hospital.

Brukervennlig og effektiv

Pasientmonitoren er designet for å være intuitivt og enkelt å bruke, noe som er avgjørende i hektiske kliniske miljøer. Helsepersonell fra både akutten og sengepost har vært involvert i utviklingen av brukergrensesnittet, noe som har resultert i et system tilpasset deres behov.

– De ansatte opplever teknologien som brukervennlig og lett å lære, fortsetter Laugsand.

Sykepleiere med nettbrett

Omfattende bruksområde

Pasientmonitoren er fleksibel og kan brukes i akuttmottak, sengeposter og i kommunen, noe som forbedrer ressursutnyttelse og pasientsikkerhet.

– På sikt kan Guardian M10 erstatte intervallbaserte systemer med kontinuerlig måling, sier Laugsand.

Positive kliniske erfaringer

– Den kliniske utprøvingen viste at monitoreringen av pasientene var svært nøyaktig og uten falske alarmer. Dette gir et godt utgangspunkt for deteksjon av endringer i pasientens tilstand og muliggjør tidligere iverksetting av tiltak. Resultatene fra disse testene er i ferd med å bli publisert vitenskapelig, og de er lovende for fremtidig bruk i klinisk praksis, sier Ole Kristian F. Thu, Chief Medical Officer hos Vitalthings.

Karianne Orvik Volda Kommune

WHO anslår en mangel på 12,9 millioner helsepersonell innen 2035. Vi må tenke nytt både nasjonalt og internasjonalt.

Ole Kristian F. Thu

Chief Medical Officer
Vitalthings

Karianne Orvik Volda Kommune

WHO anslår en mangel på 12,9 millioner helsepersonell innen 2035. Vi må tenke nytt både nasjonalt og internasjonalt.


Ole Kristian F. Thu

Chief Medical Officer
Vitalthings

Fremtidige perspektiver og internasjonale muligheter

Vitalthings ser potensiale for internasjonal lansering av Guardian M10, spesielt med tanke på den globale mangelen på helsepersonell. Teknologien kan bidra til å optimalisere ressursbruk og forbedre pasientbehandling globalt.

Tryggere og mer effektive pasientforløp

Guardian M10 representerer et betydelig fremskritt innen medisinsk teknologi. Internasjonal forskning viser at kontinuerlig overvåkning reduserer dødelighet, overføring til intensivavdelinger og liggetid på sykehus..

– Med positive kliniske resultater og stor brukervennlighet, er nyvinningen klar til å bidra til bedre pasientmonitorering. Vi registrerer stor interesse for produktet vi har utviklet og er glade for at løsningen vår vil kunne bidra til tryggere og mer effektive pasientforløp, konkluderer Thu.

Fakta: Vitalthings Guardian M10

  • Guardian M10 er en avansert kontaktløs pasientmonitor som kontinuerlig måler pustefrekvens, verdens første i sitt slag.
  • Måler kontinuerlig puls og oksygenmetning ved hjelp av en trådløs sensor på håndleddet og kan integrere informasjon fra flere typer sensorer.
  • Systemet har et intuitivt brukergrensesnitt utviklet i samarbeid med helsepersonell, og kan brukes i ulike miljøer som akuttmottak, sengeposter, sykehjem og hjemmet.
  • Kliniske tester bekrefter at Guardian M10 er nøyaktig og pålitelig, og vil være medisinsk godkjent i CE klasse 2b.

Fremtidens helsetjenester med sensorteknologi

Vil du lære mer om hvordan teknologien vår kan bidra når helsesektorens utfordringer skal løses? I dette foredraget tar Ole Kristian Forstrønen Thu deg gjennom flere av utfordringene vi som samfunn står ovenfor nå og i årene som kommer. Vitalthings ønsker å være en del av løsningen.

Hvordan? Se hele foredraget (25 min) gratis via lenken nedenfor.

Vitalthings Guardian M10

Vil du vite mer om Vitalthings Guardian M10?

Er du nysgjerrig på hvordan Vitalthings Guardian M10 kan benyttes til ditt bruksområde? Send oss gjerne en henvendelse. 

Vil du vite mer om Vitalthings Guardian M10?

Er du nysgjerrig på hvordan Vitalthings Guardian M10 kan benyttes til ditt bruksområde? Send oss gjerne en henvendelse. 

Vitalthings Guardian M10
nb_NONO