AKTUELT – Blogg

Helse, teknologi og alt i mellom

Vi tar for oss spennende ny forskning, teknologiske innovasjoner, og virkelige historier med våre produkter og tjenester. Vår tilnærming fokuserer ofte på hvordan vi kan utnytte teknologiens potensial for å gi bedre helse og økt livskvalitet til mennesker i alle aldre.

«Improving people’s lives», er en viktig del av vår identitet.
Gjennom bloggen viser vi ofte eksempler på hvordan vår
teknologi realiserer dette, og positivt påvirker livene til
pasienter, helsepersonell og privatpersoner.

Akuttpsykiatrien har mange særskilte behov og utfordringer

Disse kan være vanskelige for helsepersonell å imøtekomme. For eksempel søvnforstyrrelser, behov for rolige omgivelser, nedsatt fysisk helse og redusert evne til å samarbeide rundt måling av blant annet vitale parametere.

Dessverre utgjør også selvskading og selvmord en utfordring innenfor psykiatriens areal, i tillegg til vold mot ansatte.

Behovet for økt og bedre somatisk overvåkning i akuttpsykiatrien er stort.

I dag er akuttpsykiatriens overvåkning ofte inngripende, søvnforstyrrende og bemanningskrevende. Ofte må ansatte fysisk tilse pasient og måle pustefrekvensen minst hver andre time, gjerne oftere i starten.

Behovet for bedre overvåkning ble også gjort tydelig i rapporten fra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten.

Behovet for økt og bedre somatisk overvåkning i akuttpsykiatrien er stort

I dag er akuttpsykiatriens overvåkning ofte inngripende, søvnforstyrrende og bemanningskrevende. Ofte må ansatte fysisk tilse pasient og måle pustefrekvensen minst hver andre time, gjerne oftere i starten.

Behovet for bedre overvåkning ble også gjort tydelig i rapporten fra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten.

Nøyaktige, kontaktløse og kontinuerlige målinger vil styrke pasientsikkerheten

I tillegg kan tilgjengeliggjøring av søvndata, posisjon og bevegelsesanalyser skape ny innsikt og behandlingsmuligheter.

Kontaktløse og nøyaktige målinger er vesentlig for å lykkes med dette i akuttpsykiatrien, hvor pasientene ofte ikke har mulighet til å samarbeide om å ha på tradisjonelt overvåkningsutstyr over tid, eller hvor dette kan medføre en direkte risiko for selvskading.

Trygghet for
pasienter og ansatte

Det gir deg som ansatt tryggere arbeidsforhold, gjennom innsikt i pasientenes posisjon før du åpner døren. Du mottar også alarmer basert på opphold i risikoområder over tid eller annen avvikende atferd.

Ved å benytte vår medisinske sensorplattform Vitalthings Guardian M10, kan vi skreddersy en monitor med flere sensorer.

Slik kan vi sikre at hele pasientrom, inkludert bad, blir overvåket og gir pasientene trygg klinisk overvåkning – samtidig som de får mer ro og slipper å bli vekket på natten av fysiske tilsyn.

Trygghet for
pasienter og ansatte

Det gir deg som ansatt tryggere arbeidsforhold, gjennom innsikt i pasientenes posisjon før du åpner døren. Du mottar også alarmer basert på opphold i risikoområder over tid eller annen avvikende atferd.

Ved å benytte vår medisinske sensorplattform Vitalthings Guardian M10, kan vi skreddersy en monitor med flere sensorer.

Slik kan vi sikre at hele pasientrom, inkludert bad, blir overvåket og gir pasientene trygg klinisk overvåkning – samtidig som de får mer ro og slipper å bli vekket på natten av fysiske tilsyn.

nb_NONO