Personvernerklæring

Vitalthings AS
Org.nr: 919 329 211

Om denne erklæringen

Denne personvernerklæringen skal på en enkel og forståelig måte forklare deg som kunde hvordan Vitalthings AS (heretter “Vitalthings”, “vi” eller “oss”) behandler dine personopplysninger, herunder formålet og det rettslige grunnlaget for denne behandlingen.

Vi i Vitalthings er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger som innebærer at vi tydelig må klargjøre formålet med og grunnlaget for all behandling av opplysninger vi får inn gjennom vår tjeneste.

Personvernerklæringen reguleres etter norsk personopplysningslov og de til enhver tid gjeldende regler om behandling av personopplysninger.

 

Kontakt oss

Dersom du har henvendelser eller ønsker å utøve dine rettigheter kan du kontakte oss på:

Telefon: +47 402 05 300

E-post: mail@vitalthings.com

Besøksadresse: Dybdahls veg 3-5, 7051 Trondheim

Hvilke personopplysninger vi behandler og formålet med dette

  • Ved innsending av skjemaet for vist interesse til Vitalthings vil vi behandle dine personopplysninger gjennom lagring av dem og å kunne ta kontakt med deg for at du skal kunne få teste Somnofy. I skjemaet vil du måtte sende inn navn og e-postadresse, samt får muligheten til å legge ved ditt telefonnummer. Formålet med behandlingen av disse personopplysningene er å kunne inngå og gjennomføre oppdrag for kunder.
  • Når kundeforholdet er opprettet vil den spesifikke personvernerklæringen til produktet Somnofy bli sendt og være gjeldende.
  • Vi har nyhetsbrev for våre tjenester og i den anledning innhenter vi e-postadresser. Formålet med dette er å oppdatere de som frivillig ønsker det om våre produkter, prosjekter og generell informasjon.
  • Vår nettside bruker informasjonskapsler for å samle analytisk informasjon om hvordan nettsiden brukes, dette gjøres for å kunne tilpasse nettsiden og tjenestene våre til brukerne.

På hvilket grunnlag behandler vi personopplysninger

Personopplysninger vi mottar ved kundens utfyllelse av kontaktskjema og som behandles i forbindelse med et oppdrag vi tar på oss har lovlig grunnlag i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b) “nødvendig for å oppfylle avtale”. Formålet med dette er å kunne gjennomføre avtalen og levere et ønsket produkt til den enkelte kunde.

I oppdrag fra kunder kan vi også benytte oss av informasjon fra Facebook gjennom Facebook Insights for å kunne tilby kunden produkter som er spesielt utviklet for deres firma. Dette baserer seg på behandlingsgrunnlaget i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b) “nødvendig for å oppfylle avtale”.

Personopplysninger som behandles gjennom informasjonskapsler ved at du besøker vår nettside brukes til statistiske formål slik at vi kan analysere vår nettside og tilpasse den etter brukernes atferdsmønstre. Bruk av informasjonskapsler må aktivt godtas av den enkelte bruker inne på vår nettside og baserer seg på behandlingsgrunnlaget samtykke jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a.

For våre nyhetsbrev melder hver enkelt seg opp på nettsiden. Behandlingsgrunnlaget for innhenting av personopplysninger for nyhetsbrev baserer seg på samtykke jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a) ved at hver enkelt kunde melder seg opp på vårt nyhetsbrev.

Hvor lenge behandler vi dine personopplysninger

Dine personopplysninger blir lagret hos oss så lenge det er nødvendig for å oppnå det gitte formålet med behandlingen ut fra kundeforholdets varighet.

Dersom det foreligger rettslig plikt kan opplysningene oppbevares lenger. Eksempelvis ved regnskapsføring jf. bokføringsloven § 13.

Vi oppbevarer personopplysninger i et år etter siste kontakt med kunden.

Tredjeparter

Vi bruker ulike tredjeparter for å gjennomføre vår tjeneste og deler opplysninger med disse. Vi bruker tredjeparter til å drifte vår nettside, for å gjøre oppdateringer, tilby teknisk support og for innhenting og oppbevaring av personopplysninger.

Spesielt vil det være Google Analytics, Craft, HubSpot og Mustasj som er VitalThings sine tredjeparter.

Informasjonssikkerhet

Vår nettside er oppført med SSL kryptering og ingen data overføres ukryptert.

Dine rettigheter

7.1 Rett til å trekke tilbake samtykke: Dersom behandlingen beror på et tidligere avgitt samtykke til behandling av personopplysninger kan du til enhver tid trekke dette tilbake ved å henvende deg til oss.

7.2 Be om innsyn: Som kunde/bruker har du rett til å vite hvilke opplysninger vi har lagret om deg. Slike opplysninger kan enkelt innhentes fra oss ved forespørsel. For å sikre at personopplysningene utgis til riktig person kan vi be om at begjæring om innsyn skjer skriftlig, eller ved annen identifisering av deg som kunde.

7.3 Flytt dine data: Retten til dataportabilitet gjør at du som kunde ved en enkel forespørsel kan få utlevert dine personopplysninger for å få de overført til en annen part.

7.4 Få opplysninger endret eller slettet: Du kan alltid be oss om å rette opp i feilaktige opplysninger om deg, eller be oss om å slette personopplysninger. Så langt det er mulig vil vi imøtekomme forespørsel om sletting. Dersom det foreligger tungtveiende grunner, eksempelvis hensyn til dokumentasjon, til å ikke slette opplysninger vil dette måtte legges frem og bevises av oss.

7.5 Klage til Datatilsynet: Klageinstans i personvernsaker i Norge er Datatilsynet. Vi i Vitalthings tar personvern høyst seriøst, men om du som bruker av våre tjenester likevel føler at vi ikke har ivaretatt personvernet ditt tilstrekkelig eller har opptrådt i strid med denne erklæringen, har du mulighet til å klage til Datatilsynet.

Privacy: For å utøve dine rettigheter kan vi kontaktes på privacy@somnofy.com, vi plikter å svare deg innen rimelig tid og senest 30 dager etter henvendelse.

Lovvalg og verneting

Uenigheter ved denne personvernerklæringen eller hvordan vi behandler dine personopplysninger skal forsøkes løst ved forhandlinger og ved å komme til en minnelig løsning.

Dersom uenigheter ikke kan løses ved forhandlinger er det norsk lov som er gjeldende rett for eventuelle søksmål er rette verneting Trondheim Tingrett.

Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i denne personvernerklæringen. Det vil til enhver tid ligge en oppdatert versjon av denne personvernerklæringen på vår nettside.

Ved vesentlige endringer i personvernerklæringen vil du bli varslet.

nb_NONO