19. mars 2024
Velkommen på webinar!

Finn løsninger for fremtidens sykehus

Vi presenterer vår kontaktløse pasientmonitor på webinar med LUP – Leverandørutviklingsprogrammet! I møte med fremtidens kapasitetsutfordringer i helsevesenet, må sykehus bli bedre på å ta i bruk innovasjon for å effektivisere driften. I dette webinaret presenteres tre innovative løsninger som kan løse noen av de mest pressende utfordringene i helsesektoren.

Når? Torsdag 21. mars kl. 09:00 – 10:00

Kun digitalt

Torsdag 21. mars kl. 09:00 – 10:00

Kun digitalt

Vår CMO Ole Kristian Thu vil presentere vår kontaktløse pasientmonitor i samarbeid med overlege Lars Erik Laugsand fra St. Olavs hospital.

Fullstendig program finner du her. 

Webinaret vil inneholde korte presentasjoner fra leverandørene og deres oppdragsgivere, slik at du kan få et inntrykk av løsningene, og vurdere om de er relevante for din virksomhet.

1. Kontaktløs måling av pust og puls: Trondheims-bedriften Vitalthings har utviklet verdens første kontaktløse pasientmonitor for måling av pust og puls. Dette gir helsepersonell bedre oversikt over pasientene gjennom kontinuerlig overvåking direkte fra telefonen. Pasientene føler seg tryggere, og liggetiden på sengeposter reduseres. Løsningen har bestått akseptansetesten med St. Olavs hospital og forventes å få medisinsk godkjenning i løpet av 2024.

  • Bedrift: Vitalthings med DNV Imatis
  • Oppdragsgiver: St. Olavs hospital

 

2. Kontrolltårn for operasjonsplanlegging: Oslo universitetssykehus (OUS) har fått utviklet et digitalt planleggingsverktøy som forenkler og effektiviserer operasjonsvirksomheten. Dette reduserer antallet avlyste operasjoner, forbedrer arbeidshverdagen for de ansatte og øker utnyttelsen av operasjonssalene. Løsningen har bestått akseptansetesten med OUS og er klar til å bli tatt i bruk av flere sykehus.

  • Bedrift: KPMG med ServiceNow, Neo Consulting og Comte Bureau
  • Oppdragsgiver: Oslo universitetssykehus

 

3. Finn frem på sykehus: Trondheims-bedriften MazeMap har utviklet en kartløsning som hjelper pasienter, besøkende og ansatte på sykehuset med å finne frem til riktig rom. Dette gjør pasienter og besøkende mer selvhjulpne, i tillegg til at sykehuset sparer tid, ressurser og penger ved å forhindre at pasienter går seg vill og kommer for sent til timen sin. Løsningen ble satt i drift på Sunnaas sykehus høsten 2023. Du får også høre om MazeMap sin nyutviklede løsning som hjelper sykehusansatte med å finne lokasjonen til medisinsk utstyr.

  • Bedrift: MazeMap
  • Oppdragsgiver: Sunnaas sykehus
nb_NONO