22. januar 2024
Velkommen på seminar!

Velkommen på seminar

Bli med oss til Health2B for å utforske fremtidens pasientovervåking med Autoskår-løsningen. Gjennom et unikt innovasjonspartnerskap har Vitalthings og DNV Imatis, i tett samarbeid med St. Olavs hospital, utviklet en revolusjonerende kontaktløs pasientmonitor med integrasjon til helselogistikksystemet.

Når? Onsdag 24. jan. 2024, 12:30 – 15:00 

Hvor? Health2B, Gaustadalléen 21, Oslo

Når? Onsdag 24. jan. 2024, 12:30 – 15:00 

Hvor? Health2B, Gaustadalléen 21, Oslo

Autoskår-løsningen transformerer måten pasienter overvåkes på akuttmottaket og i sykehusets sengeposter. Intuitive applikasjoner tilgjengelige på mobil gjør det lett for helsepersonell å integrere denne teknologien i deres arbeidsflyt, og vil gi flere gevinster for både pasienter og ansatte.

 

Program:

12.30 Mingling

13:00 Velkommen, kort info om Autoskår-prosjektet

13:10 Presentasjon av sensorteknologi v/Vitalthings, Ole Kristian Forstrønen Thu, CMO / Anestesilege

13:45 Presentasjon fra St.Olavs (hvordan kan teknologien brukes på sykehuset) v/Lars Erik Laugsand

14:10 Presentasjon av mobil-applikasjoner v/DNV Imatis

14:30 Demo av løsning

14:45 Spørsmål og svar

15:00 Takk for i dag

nb_NONO