Møt fremtidens pasientmonitor

Med kontinuerlig måling av søvn og vitale tegn, kan du sikre pasienten trygghet og bedre livskvalitet.

Vitalthings Somnofy

Digitalt tilsyn uten kamera gir trygghet

Vitalthings Somnofy måler tilstedeværelse, søvn, pust og uro kontinuerlig gjennom natten.

Tjenesten kan gi oversikt i sanntid, og blant annet gi varsel hvis tjenestemottakeren er ute av seng, er urolig eller roper om hjelp.

VITALTHINGS GUARDIAN M10

Kontaktløs pasientmonitorering gir nye muligheter

Vitalthings Guardian M10 er en medisinsk godkjent pasientmonitor for kontaktløs og kontinuerlig måling av vitale data.

Vitalthings Guardian M10 er en medisinsk godkjent pasientmonitor for kontaktløs og kontinuerlig måling av vitale data.

VITALTHINGS GUARDIAN M10

Kontaktløs pasientmonitorering gir nye muligheter

Vitalthings Guardian M10 er en medisinsk godkjent pasientmonitor for kontaktløs og kontinuerlig måling av vitale data.

Vitalthings Guardian M10 er en medisinsk godkjent pasientmonitor for kontaktløs og kontinuerlig måling av vitale data.

Pustfrekvensen er kroppens brannalarm

Pustefrekvens kan gi tidlig informasjon om endring i helsetilstand. Sensorteknologi fra Vitalthings kan måle pasientens pustefrekvens kontinuerlig og kontaktløst – helt uten å feste utstyr til kroppen. Det gir mange nye muligheter for pasientovervåkning, og gjør det mulig å avdekke både akutte situasjoner og endringer over tid.

Søvn påvirker fysisk og mental helse

God søvn er viktig for både oppmerksomhet, læring, vekt og en rekke andre funksjoner i hverdagen. Vitalthings leverer tjenester for kontaktløs, kontinuerlig måling av søvn på institusjoner og i hjemmet. Vår teknologi er validert av uavhengige forskere, og blir brukt til ulike typer søvnforskning.

Søvn påvirker fysisk og mental helse

God søvn er viktig for både oppmerksomhet, læring, vekt og en rekke andre funksjoner i hverdagen. Vitalthings leverer tjenester for kontaktløs, kontinuerlig måling av søvn på institusjoner og i hjemmet. Vår teknologi er validert av uavhengige forskere, og blir brukt til ulike typer søvnforskning.

Bruksområder

Styrket pasientsikkerhet, bedre arbeidshverdag

I samarbeid med sykehus og institusjoner utvikler vi tilpassede tjenester for forskjellige bruksområder. Vårt mål er å forenkle og effektivisere arbeidshverdagen for tjenesteytere, og øke både livskvaliteten og opplevelsen av trygghet for tjenestemottakere.

\

Sykehus

\

Psykiatri

\

Rusomsorg

\

Hjemmetjeneste

\

Sykehjem/omsorgsbolig

Banebrytende teknologi

Avanserte løsninger – enkelt å bruke

Teknologien fra Vitalthings benytter avanserte sensorer, signalbehandling, maskinlæring og kunstig intelligens (AI). Vårt team er sammensatt av erfarne ingeniører og fagpersoner med bred kompetanse innen medisin og forskning.

Aktuelt

Nyheter/Release Notes

Få med deg nyheter om selskapet, våre produkter og bruken av teknologien.

Ingen resultater funnet

Siden du ser etter ble ikke funnet. Prøv å omformulere søket ditt, eller bruk menyen.

Siste blogginnlegg

I bloggen vår kan du lese – og lære – om helserelaterte problemstillinger.

Ingen resultater funnet

Siden du ser etter ble ikke funnet. Prøv å omformulere søket ditt, eller bruk menyen.

Webinar

Våre webinarer er spesifikke og fagrelaterte, og blir alltid holdt av fagpersoner. 

Ingen resultater funnet

Siden du ser etter ble ikke funnet. Prøv å omformulere søket ditt, eller bruk menyen.

nb_NONO