24. oktober 2022
Blå Kors tar i bruk Somnofy på smitterom

Spennende samarbeid

Blå Kors Lade Behandlingssenter i Trondheim har nå installert Somnofy på alle sine rom på avrusningsenheten. De har også installert Somnofy på spesielle smitterom for kunne følge brukere som kommer inn på enheten uten å ha så mye fysisk kontakt.

Med Somnofy kan de følge søvn, bevegelse og pusterate gjennom natten. De kan ved hjelp skjermer på vaktrommet følge alle rom kontinuerlig, og vil se om noen går ut av seng eller trenger ekstra tilsyn. Blå Kors har også opprettet forskningsprosjekt der søvnmengde og kvalitet er sentrale parametre. For oss i Vitalthings er dette et spennende samarbeid som gir rom for videre utvikling av våre tjenester.

Helseproblemer avdekkes

Om morgenen ser de gjennom nattens data for å se om noe har utviklet seg unormalt. De rapporterer at de, selv etter relativt kort tid, at de avdekker helseproblemer de ellers ikke vil ha sett. Det er da ofte uro eller endringer i pustefrekvens som gir indikasjoner de kan følge opp videre. Det er viktig å bemerke at de ikke har endret sine rutinger når det gjelder tilsyn, og bruker Somnofy som et supplement til det de har fra før. Forskjellen er at de nå kan følge med mye tettere samt at de har automatisk fått en normal over tid og sammenlikne med.

Somnofy statusoversikt i sanntid

Sanntidsdata fra alle rom på en skjerm 

Blå Kors har valgt å vise sanntidsdata fra alle rom på en stor skjerm på vaktrommet. Slik kan alle som jobber der få en rask oversikt over status på alle som bor der uten å måtte gå inn på rommet. Gunstig for både brukere og ansatte.

nb_NONO