For presse

Her finner du pressemeldinger,
filer til nedlastning og annen aktuell informasjon

Pressekontakter

Bård Benum

Gründer og Chief Executive Officer

bb@vitalthings.com

+47 481 64 670

Alf-Egil Bogen

Gründer og Chief Innovation Officer

aeb@vitalthings.com

+47 920 40 770

Pressemelding: Vellykket emisjon

Helseteknologiselskapet Vitalthings AS i Trondheim fullførte nylig en emisjon på 41,6 millioner. Interessen for emisjonen var stor, målet for kapitalinnhentingen var 35 millioner.

Klinisk utprøving hos St. Olavs Hospital

En sentral milepæl i prosjekt Autoskår. Vi er nå i gang med klinisk utprøving av fremtidens pasientmonitor ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Vitalthings er ISO 13485:2016 sertifisert

I en verden hvor teknologisk medisinsk utstyr spiller en stadig viktigere rolle i helsevesenet, er kvalitet og sikkerhet førsteprioritet.

Prosjekt Autoskår

Gjennom et nært samarbeid mellom næringsliv og helsevesen skapes ny teknologi for å styrke pasientsikkerhet. Autoskår representerer en nyskapende anskaffelse for fremtiden.

Hvem er Vitalthings?

Vitalthings er her for å bidra i utviklingen av fremtidens helsevesen. Vi leder an i utviklingen av teknologier og tjenester som muliggjør effektiv pasientovervåkning og tidlig varsling av forverret helsetilstand.

Den forventede mangel på helsepersonell i årene som kommer understreker behovet for å implementere effektive og tilpassede digitale løsninger som ivaretar pasientenes sikkerhet. Ved å utnytte maskinlæring og kunstig intelligens tilbyr vi også helsepersonell verktøy som øker deres effektivitet og kvalitet i arbeidet.

Les mer om Vitalthings

Vitalthings har introdusert Somnofy, verdens mest presise kontaktløse digitale tilsyn og søvnradar. Teknologien vår har fått stor tillit fra forskere over hele verden, og annerkjennes i en rekke vitenskapelige artikler. Somnofy er i bruk ved en rekke institusjoner og sykehjem der søvnanalyse,  digitalt tilsyn og kontinuerlig overvåkning gir trygghet både for beboere og helsepersonell. 

Vi har nylig fullført kliniske tester av Vitalthings Guardian, vår nyutviklede kontaktløse pasientmonitor, som snart er medisinsk godkjent. Pasientmonitoren er designet for å være nøyaktig, brukervennlig og fleksibel, slik at den kan brukes overalt der kontinuerlig tilsyn er ønskelig. Vitalthings Guardian har blant annet blitt utviklet i tett samarbeid med St. Olavs Hospital og andre deltakere i prosjektet Autoskår. 

I 2023 oppnådde Vitalthings medisinsk godkjenning for utvikling, produksjon, salg og distribusjon av medisinsk utstyr i samsvar med ISO 13485-standardene.

Hvem er Vitalthings?

Vitalthings er her for å bidra i utviklingen av fremtidens helsevesen. Vi leder an i utviklingen av teknologier og tjenester som muliggjør effektiv pasientovervåkning og tidlig varsling av forverret helsetilstand.

Den forventede mangel på helsepersonell i årene som kommer understreker behovet for å implementere effektive og tilpassede digitale løsninger som ivaretar pasientenes sikkerhet. Ved å utnytte maskinlæring og kunstig intelligens tilbyr vi også helsepersonell verktøy som øker deres effektivitet og kvalitet i arbeidet.

Les mer om Vitalthings

Vitalthings har introdusert Somnofy, verdens mest presise kontaktløse digitale tilsyn og søvnradar. Teknologien vår har fått stor tillit fra forskere over hele verden, og annerkjennes i en rekke vitenskapelige artikler. Somnofy er i bruk ved en rekke institusjoner og sykehjem der søvnanalyse,  digitalt tilsyn og kontinuerlig overvåkning gir trygghet både for beboere og helsepersonell. 

Vi har nylig fullført kliniske tester av Vitalthings Guardian, vår nyutviklede kontaktløse pasientmonitor, som snart er medisinsk godkjent. Pasientmonitoren er designet for å være nøyaktig, brukervennlig og fleksibel, slik at den kan brukes overalt der kontinuerlig tilsyn er ønskelig. Vitalthings Guardian har blant annet blitt utviklet i tett samarbeid med St. Olavs Hospital og andre deltakere i prosjektet Autoskår. 

I 2023 oppnådde Vitalthings medisinsk godkjenning for utvikling, produksjon, salg og distribusjon av medisinsk utstyr i samsvar med ISO 13485-standardene.

Visjon og verdier

Vår visjon er å forbedre menneskers liv. Vi har et mål om å styrke livskvalitet og helse for enkeltmennesker, øke pasientsikkerhet og forenkle hverdagen for helsepersonell.

Nøyaktighet

Vi forstår at nøyaktige data er grunnlaget for informerte beslutninger, og vi nekter å kompromisse med kvaliteten på informasjonen vi gir. Nøyaktighet er ikke bare en verdi for oss; det er et løfte.

Nysgjerrighet

Vi drives av en ustoppelig nysgjerrighet som tvinger oss til å utfordre grenser og utforske ukjente områder. Det er kraften som driver oss til å stille de riktige spørsmålene, utfordre status quo og uopphørlig søke nye måter å forbedre våre tjenester på.

Åpenhet

Vi omfavner verdien av åpenhet. Åpenhet betyr samarbeid, tilpasningsevne og gjennomsiktighet. Vi er åpne for nye ideer, partnerskap og muligheter for å skape noe større enn oss selv. Vi gjør det vi sier, og vi sier hva vi gjør.

Visjon og verdier

Vår visjon er å forbedre menneskers liv. Vi har et mål om å styrke livskvalitet og helse for enkeltmennesker, øke pasientsikkerhet og forenkle hverdagen for helsepersonell.

Nøyaktighet
Vi forstår at nøyaktige data er grunnlaget for informerte beslutninger, og vi nekter å kompromisse med kvaliteten på informasjonen vi gir. Nøyaktighet er ikke bare en verdi for oss; det er et løfte.
Nysgjerrighet
Vi drives av en ustoppelig nysgjerrighet som tvinger oss til å utfordre grenser og utforske ukjente områder. Det er kraften som driver oss til å stille de riktige spørsmålene, utfordre status quo og uopphørlig søke nye måter å forbedre våre tjenester på.
Åpenhet
Vi omfavner verdien av åpenhet. Åpenhet betyr samarbeid, tilpasningsevne og gjennomsiktighet. Vi er åpne for nye ideer, partnerskap og muligheter for å skape noe større enn oss selv. Vi gjør det vi sier, og vi sier hva vi gjør.
Eldre person og sykepleier ute i parken.

Våre gründerne

Vår suksess har sine røtter ikke bare i banebrytende teknologi, men også i styrken og ekspertisen til vårt lederteam. Gründerne er fundamentet i selskapet, hvor de kombinerer sin omfattende bransjekunnskap, ledelsesevner og tekniske ekspertise for å lede Vitalthings misjon om å revolusjonere helseteknologien.

Bård Benum
Medgründer og Chief Excecutive Officer, er en erfaren leder med en imponerende historie i programvarebransjen. Han har tidligere vært administrerende direktør for Powel, et fremtredende programvareselskap i Norge, der hans lederskap spilte en avgjørende rolle i selskapets betydelige vekst og anerkjennelse for innovative løsninger. Han er også sivilingeniør i industriell økonomi, som tilfører verdifull innsikt i økonomi til vårt team.
Alf-Egil Bogen
Medgründer og Chief Marketing Officer, er en anerkjent teknolog og oppfinneren av AVR mikrokontrolleren, som senere ble kjøpt opp av Atmel, et kjent semiconductor selskap. Hans bidrag innen mikrokontroller- og sensorteknologi har satt dype spor i bransjen. Han sitter også i styret for flere selskaper, inkludert Silicon Labs, et NASDAQ-notert halvlederselskap med base i Austin, Texas.
Ole Johan Ellingsen
Medgründer og Chief Technology Strategist, er hjernen bak våre tekniske innovasjoner. Han er en praktisk visjonær med omfattende erfaring innen innebygd design. Hans ingeniørekspertise, kombinert med teknisk kunnskap, er avgjørende for produktutviklingen vår.

Våre gründerne

Vår suksess har sine røtter ikke bare i banebrytende teknologi, men også i styrken og ekspertisen til vårt lederteam. Gründerne er fundamentet i selskapet, hvor de kombinerer sin omfattende bransjekunnskap, ledelsesevner og tekniske ekspertise for å lede Vitalthings misjon om å revolusjonere helseteknologien.

Bård Benum
Medgründer og Chief Excecutive Officer, er en erfaren leder med en imponerende historie i programvarebransjen. Han har tidligere vært administrerende direktør for Powel, et fremtredende programvareselskap i Norge, der hans lederskap spilte en avgjørende rolle i selskapets betydelige vekst og anerkjennelse for innovative løsninger. Han er også sivilingeniør i industriell økonomi, som tilfører verdifull innsikt i økonomi til vårt team.
Alf-Egil Bogen
Medgründer og Chief Marketing Officer, er en anerkjent teknolog og oppfinneren av AVR mikrokontrolleren, som senere ble kjøpt opp av Atmel, et kjent semiconductor selskap. Hans bidrag innen mikrokontroller- og sensorteknologi har satt dype spor i bransjen. Han sitter også i styret for flere selskaper, inkludert Silicon Labs, et NASDAQ-notert halvlederselskap med base i Austin, Texas.
Ole Johan Ellingsen
Medgründer og Chief Technology Strategist, er hjernen bak våre tekniske innovasjoner. Han er en praktisk visjonær med omfattende erfaring innen innebygd design. Hans ingeniørekspertise, kombinert med teknisk kunnskap, er avgjørende for produktutviklingen vår.
Grundere

Vårt sterke team

Vårt svært kompetente team er ikke bare mangfoldig, men eksepsjonelt tverrfaglig, og samler eksperter fra ulike domener for å drive innovasjon innen helseteknologi. I spissen har vi vår Chief Medical Officer, en erfaren lege som sikrer at våre løsninger møter de høyeste standardene for klinisk relevans og effektivitet. Som et tillegg til vår medisinske ekspertise, har vi en annen dedikert lege i teamet vårt som spesialiserer seg på geriatri, en viktig dimensjon innen eldreomsorg.

Les mer om teamet

Vi har et kollektiv av dataanalytikere, spesialister innen maskinlæring, sensor-eksperter og ingeniører innen innebygde systemer som jobber sømløst sammen for å utnytte teknologiens fulle potensiale innen helsetjenester. Deres synergier gjør det mulig for oss å utvikle banebrytende løsninger som sømløst integrerer datadrevne innsikter med sensorteknologi.

I tillegg nyter vi godt av en omfattende rådgivende gruppe bestående av leger som representerer ulike medisinske disipliner. Deres veiledning sikrer at våre løsninger ikke bare er innovative, men også dypt forankret i medisinsk vitenskap. Videre består vårt rådgivende styre av forskere og trenere med en mangfoldig rekke kompetanseområder, inkludert trener for olympiske utøvere. Denne kombinasjonen av mangfoldige ferdigheter og omfattende rådgivende støtte setter oss i en særstilling i vår streben etter å gjøre helsetjenester og eldreomsorg mer effektive og tilgjengelige.

Vårt sterke team

Vårt svært kompetente team er ikke bare mangfoldig, men eksepsjonelt tverrfaglig, og samler eksperter fra ulike domener for å drive innovasjon innen helseteknologi. I spissen har vi vår Chief Medical Officer, en erfaren lege som sikrer at våre løsninger møter de høyeste standardene for klinisk relevans og effektivitet. Som et tillegg til vår medisinske ekspertise, har vi en annen dedikert lege i teamet vårt som spesialiserer seg på geriatri, en viktig dimensjon innen eldreomsorg.

Les mer om teamet

Vi har et kollektiv av dataanalytikere, spesialister innen maskinlæring, sensor-eksperter og ingeniører innen innebygde systemer som jobber sømløst sammen for å utnytte teknologiens fulle potensiale innen helsetjenester. Deres synergier gjør det mulig for oss å utvikle banebrytende løsninger som sømløst integrerer datadrevne innsikter med sensorteknologi.

I tillegg nyter vi godt av en omfattende rådgivende gruppe bestående av leger som representerer ulike medisinske disipliner. Deres veiledning sikrer at våre løsninger ikke bare er innovative, men også dypt forankret i medisinsk vitenskap. Videre består vårt rådgivende styre av forskere og trenere med en mangfoldig rekke kompetanseområder, inkludert trener for olympiske utøvere. Denne kombinasjonen av mangfoldige ferdigheter og omfattende rådgivende støtte setter oss i en særstilling i vår streben etter å gjøre helsetjenester og eldreomsorg mer effektive og tilgjengelige.

Nøkkelfakta

Vitalthings ble etablert i 2017 av tre erfarne teknologigründere. Selskapet fokuserer på kontaktløs helseteknologi og samarbeider med norske og globale helsefaglige kliniske og forskningsfaglige miljø. Organisasjonen teller 30 ansatte i Trondheim og Tønsberg og dekker hele verdikjeden fra sensorteknologi, signalbehandling, KI, digitale tjenester samt helsefaglig klinisk og regulatorisk kompetanse. Selskapet har et velferdsteknologiprodukt i markedet, en digital nattevakt, og har nylig utviklet verdens første kontaktløse pasientmonitor for kontinuerlig oppfølging.

Primærfokus i Vitalthings er B2B produkter og tjenester, men selskapet har i tillegg lisensiert bort IP til et forbrukerfokusert selskap i USA. Ansatte eier 65% av aksjene i selskapet.

Detaljer

Selskapsform: Aksjeselskap – Org. nummer: 919 329 211

ISO 13485-sertifisert

Hovedkontor Trondheim

Dybdahls veg 5, 7051 Trondheim

Tlf +47 402 05 300 

Nøkkelfakta

Vitalthings ble etablert i 2017 av tre erfarne teknologigründere. Selskapet fokuserer på kontaktløs helseteknologi og samarbeider med norske og globale helsefaglige kliniske og forskningsfaglige miljø. Organisasjonen teller 30 ansatte i Trondheim og Tønsberg og dekker hele verdikjeden fra sensorteknologi, signalbehandling, KI, digitale tjenester samt helsefaglig klinisk og regulatorisk kompetanse. Selskapet har et velferdsteknologiprodukt i markedet, en digital nattevakt, og har nylig utviklet verdens første kontaktløse pasientmonitor for kontinuerlig oppfølging.

Primærfokus i Vitalthings er B2B produkter og tjenester, men selskapet har i tillegg lisensiert bort IP til et forbrukerfokusert selskap i USA. Ansatte eier 65% av aksjene i selskapet.

Detaljer

Selskapsform: Aksjeselskap – Org. nummer: 919 329 211

ISO 13485-sertifisert

Hovedkontor Trondheim

Dybdahls veg 5, 7051 Trondheim

Tlf +47 402 05 300 

Pressebilder Guardian M10

Pressebilder Somnofy

nb_NONO